Nieuws

Carolien Bouma: "Versnellen door standaardisatie"

Publicatie datum: 16 april 2021
  • #Interviews
  • #BgZenzibsimplementatie
  • #Veranderingvangedrag

Willen we écht versnelling brengen in de digitale uitwisseling van zorginformatie, dan zijn er nadere uitwerkingen nodig op een aantal belangrijke punten. Programmaleider Carolien Bouma trok deze conclusie afgelopen najaar op basis van onze ervaringen de afgelopen jaren. Registratie aan de bron pakte de handschoen op: inmiddels lopen er drie verschillende projecten die mikken op landelijke standaardisatie. Daarmee geven we een krachtig slotakkoord aan ons programma. 

 

“Het goede nieuws is dat de zibs en de BgZ die wij in onze eerste periode ontwikkelden, inmiddels breed omarmd worden als dé eenheid van taal en dus de vanzelfsprekende weg naar goede digitale uitwisseling van zorginformatie. Dat mag best eens gezegd worden, want vijf jaar geleden was dat idee van Registratie aan de bron echt nog geen gemeengoed. We zijn heel blij dat die solide basis er ligt en dat er op steeds meer plekken gewerkt wordt met de BgZ en zibs. Tegelijkertijd zien we dat veel variatie bestaat in de wijze waarop de zibs zijn geïmplementeerd in de epd’s. Dat is zeer onwenselijk, want de kleinste afwijking betekent al dat het gestructureerd en geautomatiseerd uitwisselen van zorginformatie wordt belemmerd.” Bouma wil daarom dat dat probleem bij de wortel aangepakt wordt. “Er is simpelweg landelijke standaardisatie nodig. De variatie en de interpretatieruimte bij het inbouwen van en gebruik van zibs in de epd’s moeten eruit, willen we op afzienbare termijn in Nederland alle zorginformatie eenduidig kunnen vastleggen en vooral: kunnen uitwisselen.”

 

 

Schermafbeelding 2021 04 14 om 17.33. 111911185269
"We zijn heel blij dat die solide basis er ligt en dat er op steeds meer plekken gewerkt wordt met de BgZ en zibs"

Speerpunten 

Registratie aan de bron heeft drie speerpunten geïdentificeerd waar standaardisatie dringend gewenst is. Allereerst de inrichting van de epd’s. Die moet zib-compliant zijn, zoals dat in ICT-kringen heet. In ons project Generieke systeemeisen brengen we experts en stakeholders bijeen om te komen tot een set vereisten waar de epd-systemen aan moeten voldoen en waar alle partijen zich aan willen committeren. Die generieke systeemeisen hopen we onder te brengen  in richtlijnen en wetgeving.

Goed werkbare instructies

Dan het feitelijk registreren van zibs door zorgprofessionals. Wát moet je in een bepaalde zib minimaal vastleggen, en hóe dan precies? Lees over deze kwestie ook het artikel elders in onze nieuwsbrief.. Zorgprofessionals willen graag duidelijke instructies. Op dit moment wordt dat van huis tot huis verschillend aangepakt. Ook hierdoor ontstaat variatie in de registratie.  Weliswaar als gevolg van een andere oorzaak, maar het onwenselijke gevolg is hetzelfde: de uitwisseling van zorginformatie over de muren heen wordt sterk bemoeilijkt. Bouma: “Daarom vinden wij dat er landelijke instructies moeten komen. Die moeten natuurlijk goed werkbaar zijn en daarom is het belangrijk dat zorgprofessionals er zelf invulling aan geven. Wij brengen dat proces op gang door die instructies  samen met zorgprofessionals voor een aantal zibs uit te werken in ons project Eenduidig registreren: zo doen WE dat!.

 

"Wij hebben met het programma nog één jaar de tijd en met deze projecten geven we een krachtig slotakkoord"

Krachtig slotakkoord

Registratie aan de bron vindt ten slotte dat leveranciers, ziekenhuizen en andere gebruikers het landelijk eens moeten zien te worden over een implementatiestrategie. Hoe gaan zij samen voortgang boeken? Welke zibs gaan ze wanneer implementeren? De ziekenhuizen kijken daar met een andere bril naar dan de epd-leveranciers. Registratie aan de bron haalt de partijen aan tafel en zet in op een gezamenlijk proces waarin zij tot consensus komen over deze vragen en over een stappenplan. Grote ambities, complexe vraagstukken en geen succesgarantie...  Bouma is desondanks volledig overtuigd van de noodzaak en de urgentie van juist déze projecten. “Voor alle drie kwesties geldt dat verschillende partijen met soms strijdige belangen het eens moeten worden. Ze kunnen niet opgelost worden zonder draagvlak en consensus. Dus wij steken als Registratie aan de bron veel tijd en energie in een proces met een onzekere uitkomst. Maar we denken dat wij bij uitstek in de positie zijn om deze poging te wagen en we vinden dit gewoon dringend nodig. Wij hebben met het programma nog één jaar de tijd en met deze projecten hopen we een krachtig slotakkoord te geven aan Registratie aan de bron.”

 

Lees ook eerder interview Carolien over standaardisatie (november 2020)

Lees ook Registreren is mensenwerk

Meer informatie over het project Generieke systeemeisen 

 

Meer informtie over het project Eenduidig registreten, zo doen WE dat!

Meer informatie over implementatiestrategie 

Benieuwd wat wij voor je kunnen doen?
Neem contact op met programmaleider Carolien Bouma. Bel 0630701113 of mail haar.
Mail Carolien

We horen graag van je.


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor je bericht.