Serious game Medisch Centrum Oost

  • #Veranderingvangedrag

Wil jij met je team op weg naar beter en efficiënter vastleggen van patiëntgegevens? Speel dan met elkaar de serious game Medisch Centrum Oost! Dit interactieve spel is een leuke en leerzame stap naar meer bewustwording van ieders rol bij het optimaal vastleggen en hergebruiken van patiëntgegevens. Want registreren is mensenwerk. 

 

In Medisch Centrum Oost spelen de deelnemers een levensecht ‘ziekenhuis in het klein’, waar patiënten hun weg vinden langs baliemedewerkers, verpleegkundigen en artsen. Bij elke stap van de patiëntreis zoeken de collega’s gegevens van de patiënt op, vragen informatie uit en leggen die vast in het elektronisch patiëntendossier ofwel het epd. Medisch Centrum Oost is in de afgelopen jaren al ruim 150 keer gespeeld met verschillende deelnemersgroepen. Deze ervaring zetten wij graag in voor uw organisatie.

NB: vanaf september 2020 kan het spel 'coronaproof' gespeeld worden!

 

Het filmpje hieronder geeft in een paar minuten een indruk.

Media

Zelf ervaren en voelen

De deelnemers spelen in de game een andere rol dan hun gebruikelijke functie. De ICT-medewerker speelt baliemedewerker of arts, de specialist verplaatst zich in de rol van medewerker zorgadministratie of patiënt en de verpleegkundige wordt ICT-er. Zo voelt iedere deelnemer wat de consequenties van zijn of haar keuzes zijn voor collega's op een andere plek in de keten. Deelnemers zien hoe groot de registratielast is van het steeds opnieuw uitvragen en vastleggen als dat eerder in de keten niet eenduidig gebeurd is. Daarmee ontstaat een gevoel van urgentie.

De deelnemers worden uitgedaagd om zelf te bedenken hoe ze patiëntgegevens sneller en gemakkelijker kunnen vastleggen en hoe ze die informatie kunnen hergebruiken binnen de keten. Dit levert vaak veel goede suggesties op.

 

‘Je kijkt wel anders naar het systeem als je met een patiënt tegenover je allerlei gegevens moet uitvragen en invullen. En het voelt echt niet goed als die patiënt op een bepaalde vraag zegt: dat weten jullie toch allang?’
(een ICT-er)
‘We hadden zo veel lol! En dat niet alleen, het spel maakte heel erg duidelijk hoe afhankelijk je van elkaar bent om de informatie goed voor elkaar te krijgen. Je moet strikte afspraken maken en je daaraan houden.’
(een verpleegkundige)

Doelgericht veranderen

Medisch Centrum Oost is uitdrukkelijk bedoeld om te dienen als start van een veranderproces. Belangrijk om te beseffen: duurzame verandering kan alleen tot stand komen als de opdrachtgever daar ook een actieve rol in neemt. Alleen het spelen van de game is niet genoeg.

Dokters en verpleegkundigen zijn zich maar weinig bewust van de consequenties die hun manier van registreren heeft voor de patiënt en voor de collega verderop in de keten. Zij voelen daardoor geen noodzaak om hun ‘registreergedrag’ aan te passen. Dat is precies het punt waarop de game – letterlijk – inspeelt, als veranderkundig instrument. Registratie aan de bron ontwikkelde Medisch Centrum Oost speciaal om zorgprofessionals bewust te maken van hun eigen gedrag en om hen de urgentie van betere registratie te laten voelen. Dat werkt ook echt zo. Deelnemers komen tijdens de game vaak zelf met mooie ideeën om het in hun dagelijkse werk beter of anders te doen.

 

De opdrachtgever heeft altijd een bepaald doel voor ogen met het inzetten van de game. Dat kan bewustwording en betere registratie zijn, betere communicatie en samenwerking of adequate registratie in het kader van horizontaal toezicht (HTZ, correct en tijdig registreren ten bate van de declaratie). Het is van groot belang dat de leidinggevende deelneemt en gedurende de game het gewenste gedrag voordoet en bekrachtigt. De gamebegeleider richt steeds de focus op de gekozen doelstelling bij de tussentijdse momenten van reflectie. 

 

Om de gewenste verandering na afloop van het spel verder te brengen, is een actieve follow up noodzakelijk. De gamebegeleider noteert de oplossingen die tijdens de game bedacht zijn in het verslag. De leidinggevende zal in het dagelijks werk deze oplossingen de ruimte moeten geven. Ook is het belangrijk dat zij/hij het gewenste gedrag blijft voordoen en waarderen.

 

Lees hier meer over hoe de game de start kan zijn van duurzame verandering.

 

Aan de slag!

Overweeg je het spel in te zetten in je team of organisatie? Wij denken graag met je mee! We verkennen samen hoe de serious game maximaal kan helpen om een veranderproces op gang te brengen, doordenkend op de veranderkundige principes die eraan ten grondslag liggen. Wat is het beoogde doel? Hoe wordt daar al aan gewerkt? Wat is de toegevoegde waarde van het spelen van Medisch Centrum Oost op dit moment in het veranderproces? Wat vraagt dit van de opdrachtgever/leidinggevende? Wat moet je zelf doen om het spelen van de game te 'verzilveren' en naderhand een duurzame verandering tot stand te brengen?

 

In de voorbereiding en tijdens de game is het belangrijk dat de opdrachtgever of betrokken leidinggevende een gevoel van urgentie creëert door te benoemen wat er niet goed gaat en hoe het beter kan. Zelf het goede gedrag voordoen en zo fungeren als voorbeeld, is ook van belang.

‘Nog meer realiseer ik me dat we ervoor moeten zorgen dat artsen en verpleegkundigen door het epd worden geholpen. (...) We moeten dus én zorgen dat het epd geoptimaliseerd wordt, én dat we aandacht hebben voor de gedragskant.’
(een bestuurder)

Een goede follow up kan de impact van de game verder versterken. Leidinggevenden moeten het juiste gedrag faciliteren en stimuleren. Medewerkers die op de gewenste manier registreren, moeten daarvoor expliciet gewaardeerd worden. Ook is het belangrijk om steeds te benoemen wat het betere registreergedrag oplevert. Het is daarom essentieel dat de leidinggevende(n) meedoen aan het spel en dat zij naderhand hun rol pakken bij de gewenste veranderingen. Zo haal je voor je team of organisatie het meeste uit deze investering.

‘Al tijdens de game maakten collega’s van de ICT-afdeling afspraken met de artsen en verpleegkundigen om samen het epd voor onze afdeling te optimaliseren!’
(een leidinggevende)

Door de zorgvuldige voorbereiding kan de spelleider in samenspel met de opdrachtgever tijdens het spel goed inspelen op alle bezwaren, problemen en oplossingen die naar boven komen. Zo zorgen we dat de serious game maximaal aansluit op de werksituatie en voor alle deelnemers leuk en leerzaam is.

‘Tof om te zien hoe professionals zich enthousiast in de game storten en hoe ze inzichten opdoen over hoe belangrijk samenwerken in de registratieketen is.’
(de gamebegeleider)

Praktische informatie

Het spel is speciaal ontwikkeld voor professionals in de zorg, van verpleegkundigen en artsen tot medewerkers van de zorgadministratie, ICT-medewerkers, baliemedewerkers enzovoort. Het kan gespeeld worden met deelnemers van één discipline, bijvoorbeeld een groep specialisten, maar ook door een ziekenhuisafdeling met alle disciplines die daar deel van uitmaken. Of nog breder, met deelnemers uit alle disciplines die een rol hebben in de registratieketen van de organisatie als geheel. Ook beleidsmedewerkers, bestuurders, consultants en studenten van verschillende opleidingen kunnen veel hebben aan  de game. 

 

De game wordt gespeeld in groepen van minimaal 9 tot maximaal 16 deelnemers en duurt 2 uur. Registratie aan de bron levert een gamebegeleider en een spelkit met benodigde spelmaterialen. Als opdrachtgever zorgt u voor een geschikte ruimte waar we het spel op anderhalve meter afstand kunnen spelen en voorzien van de nodige faciliteiten.

De belangrijkste punten op een rijtje:

  • Medisch Centrum Oost is een serious game rond het eenduidig en eenmalig registreren van patiëntgegevens
  • Eyeopener voor de deelnemers, creëert een gevoel van urgentie als motor voor verandering.
  • Wordt altijd toegespitst op doelstelling van opdrachtgever.Leerzaam én leuk.
  • Geschikt voor zorgprofessionals en diverse andere doelgroepen
  • Aantal deelnemers: 9 tot 16
  • Duur: 2 uur
  • Geaccrediteerd voor artsen en verpleegkundigen

Medisch Centrum Oost spelen?

Is de serious game Medisch Centrum Oost iets voor jouw team of organisatie? We denken graag met je mee over de mogelijkheden!

 

Neem vrijblijvend contact op met coördinator Willeke Mennen voor een verkennend gesprek via info@registratieaandebron.nl.

Nieuws over The Serious Game

Wil je aan de slag? Onze adviseurs werken dagelijks aan projecten in de praktijk. Zij delen graag hun ervaring met je. Neem daarvoor contact op met Iris van Grunsven via 0629230817, of stuur haar een mail.
Mail Iris

We horen graag van je.


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor je bericht.