Generieke systeemeisen
Makkelijker uitwisselen tussen verschillende epd's

Een groot struikelblok als het gaat om eenmalig registreren en hergebruik van zorginformatie is de moeizame uitwisseling tussen verschillende merken epd's. Wat is er nodig om dit te verbeteren?

 

Registratie aan de bron nodigt alle belangrijke spelers, inclusief de epd-leveranciers, aan tafel om afspraken te maken over hoe de systemen ingesteld moeten zijn op het werken met zorginformatiebouwstenen, zibs. Daar zit nu ruimte voor interpretatie in, die leidt tot ongewenste verschillen. Daardoor lukt de feitelijke uitwisseling niet of niet volledig. Waar moet de implementatie van zibs aan voldoen om te zorgen dat de systemen ze wel goed kunnen uitwisselen? Het antwoord op die vraag leidt tot eisen die de zogeheten zib-compliancy van de epd's garanderen.

 

Dit gezamenlijk uitgewerkt pakket van generieke systeemeisen bieden we aan aan VWS. Ze vormen belangrijke input voor de wetgeving rond digitale uitwisseling in de zorg die op stapel staat.

 

Een tweede punt hierbij is de digitale uitwisseling op zichzelf. Hoe communiceren de systemen met elkaar? Ook daarvoor zijn een gezamenlijke strategie en goede afspraken nodig. De voor de hand liggende oplossingsrichting is dat dit gebeurt met behulp van API's, Application Programming Interfaces. Wij hebben deze kwestie geagendeerd en dit wordt nu met onze steun inhoudelijk uitgewerkt door Nictiz.