Generieke systeemeisen
Makkelijker uitwisselen tussen verschillende epd's

Registratie aan de bron roept alle belangrijke spelers - óók de epd-leveranciers - aan tafel om afspraken te maken over hoe de systemen ingesteld zijn op het werken met zorginformatiebouwstenen, zibs. Daar zit nu interpretatieruimte en dus verschil in, met als gevolg dat uitwisseling niet of niet helemaal lukt. Met andere woorden: de zogeheten zib-compliancy laat te wensen over.

 

Ons doel is om  te zorgen dat de partijen tot afspraken komen die een einde maken aan deze ongewenste situatie. Een gezamenlijk uitgewerkt pakket van generieke systeemeisen moet garanderen dat naadloze uitwisseling tussen de verschillende epd's mogelijk is. De generieke systeemeisen bieden we aan aan VWS. Ze vormen belangrijke input voor de wetgeving rond digitale uitwisseling in de zorg die op stapel staat.

 

Een tweede punt bij de digitale uitwisseling is de manier waarop de systemen met elkaar communiceren. Wij denken mee over de keuzes die daarbij op tafel liggen en helpen om te komen tot consensus over een landelijke strategie die leidt tot (meer) standaardisatie.