Wat betekent dat voor...


 • De patiënt

  De patiënt

  Met Registratie aan de bron kunnen patiënten in de toekomst altijd en overal beschikken over hun eigen zorginformatie, in begrijpelijke taal. Dat draagt ertoe bij dat patiënten zelf de regie houden over hun ziekte en behandeling. Ook kunnen patiënten zelf gegevens toevoegen of wijzigen. Eenduidige registratie maakt het mogelijk dat epd’s, na toestemming van de patiënt, gegevens uitwisselen met bijvoorbeeld apps en wearables. Zoals stappentellers en bloeddrukmeters. Daardoor kan zorg op afstand gegeven worden. Patiënten hoeven alleen nog maar naar een umc of ziekenhuis te komen als face-to-facecontact met een zorgverlener gewenst is of als er een behandeling moet plaatsvinden.

 • De zorgverleners

  De zorgverleners

  Wanneer de principes van Registratie aan de bron worden toegepast, daalt de registratielast van zorgverleners. Eenduidig vastgelegde zorginformatie kan dan immers hergebruikt worden. Een van de belangrijkste vormen van hergebruik is het aanleveren van gegevens aan kwaliteitsregisters. Daarnaast stijgt de kwaliteit van de overdracht, doordat gegevens gemakkelijk uitwisselbaar zijn tussen zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis. Eenduidig vastgelegde gegevens maken het ook mogelijk om de eigen kwaliteit beter te monitoren. Daarnaast stijgt de kwaliteit van de zorginformatie omdat patiënten hun eigen gegevens kunnen controleren en wijzigen of actualiseren.

 • De wetenschappers

  De wetenschappers

  Werken volgens de principes van Registratie aan de bron kan wetenschappelijk onderzoek versnellen. Immers, de data die nodig zijn voor het onderzoek kunnen direct uit het epd-systeem gehaald worden en zijn onderling vergelijkbaar, ook als het gaat om data uit verschillende centra. Dat effect wordt nog groter als centra speciale voorzieningen inrichten voor wetenschappelijk onderzoek, zoals een platform dat het mogelijk maakt alle patiëntendata geanonimiseerd te gebruiken.

 • Bestuurders in de zorg

  Bestuurders in de zorg

  Bestuurders hebben te maken met zowel de kosten als de baten van eenmalige en eenduidige vastlegging van zorginformatie. De baten zijn uiteindelijk heel divers en hebben waarde voor veel thema’s binnen de organisatie zoals: shared decision making, meer eigen regie en betrokkenheid voor de patiënt, betere samenwerking in de keten, patiëntveiligheid, minder registratielast, value based healthcare, de mogelijkheid onderzoek te doen.

   

  Ondersteuning van bestuurders is onmisbaar in verschillende vormen: met blijken van waardering voor de zorgverleners die hiermee aan de slag gaan omdat ze erin geloven, terwijl het directe profijt er niet meteen is. En ondersteuning is ook nodig met tijd en geld om de kostbare zorginformatie zo optimaal mogelijk te kunnen organiseren. 

   

 • ICT professional

  ICT professional

  Ict-professionals slaan de brug tussen de zorg en de techniek en zijn in staat om de wensen, eisen van de zorgverleners op informatieniveau te definiëren in lijn met de principes van Registratie aan de bron, de zorginformatiebouwstenen (zibs) en de Basisgegevensset Zorg (BgZ). Ict-architecten en informatieanalisten moeten inhoudelijke kennis hebben van wat zibs en de BgZ betekenen in de praktijk en de manier waarop die in het zorgproces een rol kunnen spelen.

   

 •