Wat levert eenduidig registreren op voor...


 • PatiĆ«nten

  Patiƫnten

  Patiënten moeten altijd en overal kunnen beschikken over hun eigen zorginformatie, in begrijpelijke taal. Daarmee kunnen ze zo veel mogelijk zelf de regie houden over hun behandeling en zorg. Via hun persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) kunnen patiënten gegevens toevoegen aan of wijzigen in hun dossier. Registratie aan de bron legt hiervoor de basis.

  Eenduidige registratie is daarnaast een voorwaarde om uitwisseling mogelijk te maken tussen iemands elektronisch patiëntendossier en allerlei e-health-toepassingen zoals een stappenteller of een bloeddrukmeter. Registratie aan de bron is daarmee ook de basis voor betrouwbare zorg op afstand. Alles uiteraard alleen met toestemming van de patiënt.

 • Zorgprofessionals

  Zorgprofessionals

  Registratie aan de bron betekent dat gegevens die eenmaal eenduidig zijn vastgelegd, daarna beschikbaar zijn voor alle zorgverleners die deze informatie verderop in het zorgproces nodig hebben. Eenmalig en eenduidig vastleggen betekent dus direct minder registratielast. De kwaliteit van de overdracht stijgt bovendien doordat gegevens gemakkelijk uitwisselbaar zijn tussen zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis. De kwaliteit van de zorginformatie kan ook stijgen als patiënten hun eigen gegevens controleren en actualiseren.

  De eenduidig vastgelegde gegevens zijn bovendien zonder extra registratielast bruikbaar als input voor de kwaliteitsregistratie en als database voor wetenschappelijk onderzoek. 

 • Onderzoekers

  Onderzoekers

  Registratie aan de bron kan wetenschappelijk onderzoek versnellen. De data die nodig zijn voor onderzoek kunnen direct uit het epd-systeem gehaald worden. Eenduidig vastgelegde gegevens zijn onderling vergelijkbaar, ook als ze afkomstig zijn uit verschillende ziekenhuizen.

  Aanvullende voorzieningen voor wetenschappelijk onderzoek, zoals een digitaal platform dat het mogelijk maakt alle patiëntgegevens geanonimiseerd te gebruiken, kunnen dit verder versterken.

 • Bestuurders

  Bestuurders

  Registratie aan de bron brengt zowel kosten als baten met zich mee. De baten zijn heel divers. Lagere registratielast staat hoog op het lijstje, maar denk ook aan meer eigen regie voor de patiënt, betere samenwerking in de keten, patiëntveiligheid, value based healthcare, de mogelijkheid onderzoek te doen.

  Eenduidig en eenmalig registreren vergt in eerste instantie een behoorlijke investering in tijd en geld. Bestuurders spelen een belangrijke rol. Zij moeten de principes van registratie aan de bron continu uitdragen en zorgverleners blijven motiveren die nog geen direct profijt van hun extra inspanningen ervaren.

   

 • ICT-professionals

  ICT-professionals

  Registratie aan bron dient de zorg. Het uitgangspunt is dat het zorgproces leidend is in de ontwikkelingen. Tegelijkertijd zit er een grote technische component aan, met ICT-systemen die hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden hebben. ICT-professionals staan voor de uitdaging om de noodzakelijke brug tussen zorg en techniek te slaan. De principes van Registratie aan de bron bieden daarvoor een heldere leidraad.

   

 •