Registreren is mensenwerk


NB Het programma Registratie aan de bron eindigde op 14 april 2022. De informatie op deze site wordt niet meer bijgehouden. Alle tools en praktijkverhalen zijn en blijven beschikbaar op Amigo!, het kennisplatform van Nictiz.
Ga hier naar Amigo!

Eenduidig registreren vergt goed ingerichte systemen maar óók een andere manier van denken en doen van alle betrokkenen in de ziekenhuizen. Het vergt bewust worden én ervaren dat de zorginformatie die jij vastlegt, van belang is voor de ander in het verdere zorgproces. Dat geldt voor dokters, verpleegkundigen en andere zorgverleners en net zo goed voor ICT-ers, bestuurders en partijen die zorginformatie hergebruiken. Het gedeelde uitgangspunt is dat het zorgproces centraal staat en dat de zorginformatie eenmalig en eenduidig vastgelegd wordt als onderdeel van dat zorgproces. 

 

 

Tools

Op onze site vind je verschillende tools die je vrij kunt gebruiken - handleidingen, filmpjes, animaties en nog veel meer. Er zijn tools die geschikt zijn om de noodzaak van eenduidig registreren voor hergebruik in de organisatie voor het voetlicht te brengen. Daarnaast zijn er tools die gericht zijn op het ervaren en leren van de praktijk. 

 

Bewustzijn bevorderen: 

  • Epd-tevredenheidsonderzoek : een handleiding voor onderzoek naar epd-tevredenheid en epd-gebruik om het verbeteren ervan tot onderwerp van gesprek te maken binnen alle lagen van de organisatie.
  • Serious Game Registratie aan de bron: met deze game ervaren teams zelf het belang van goed registreren en het maken van afspraken binnen de organisatie. 
  • Plaatjes met een knipoog : ondersteunend beeldmateriaal voor presentaties.
  • Animaties : korte filmpjes die uitleg geven over eenduidig registeren voor hergebruik

 

Ervaren en leren van de praktijk:

  • Praktijkverhalen: goede voorbeelden van implementaties in de praktijk, vanuit verschillende perspectieven en met veel praktische tips.
  • Verdiepingssessies: interactieve online sessies waarin een implementatie voorbeeld uit de praktijk centraal staat, veelal met tips over cultuur en gedragsaspecten.