Beter registreren betekent anders werken

Transitie vereist gedragsverandering

Het komen tot eenduidige registratie voor meervoudig gebruik vereist een andere manier van denken en handelen in de ziekenhuizen. Niet alleen onder dokters, verpleegkundigen en patiënten die voortduren informatie vastleggen tijdens het zorgproces. Maar bijvoorbeeld ook van ICT’ers die dit faciliteren, bestuurders én partijen die zorginformatie hergebruiken. Uitgangspunt voor de verandering is dat het zorgproces centraal staat en daarin zorginformatie eenmalig en eenduidig vastgelegd wordt voor hergebruik. 


Mensen die verantwoordelijkheid nemen in deze verandering zijn op zoek naar antwoord op de vragen als: wat betekent Registratie aan de bron voor mij en wat moet ik dan gaan doen? Zij doorlopen in de complexiteit van deze transitie verschillende fasen; openstaan, begrijpen, willen, kunnen, doen én volhouden.

Onze activiteiten helpen hierbij. Samen met de voorlopers in het veld willen wij bestaande routines doorbreken en digitale uitwisseling in de zorg mogelijk maken. 


Zo kunnen we u helpen!

Naar adviseurs, kennis en tools