Betere zorg door eenduidig registreren


NB Het programma Registratie aan de bron eindigde op 14 april 2022. De informatie op deze site wordt niet meer bijgehouden. Alle tools en praktijkverhalen zijn en blijven beschikbaar op Amigo!, het kennisplatform van Nictiz.

 

Onze missie was: betere zorg door eenduidig registreren van zorginformatie voor hergebruik.

Zorginformatie is de rode draad in het zorgproces. Artsen, verpleegkundigen, de patiënten zelf en andere zorgverleners die bij het zorgproces betrokken zijn, leggen voortdurend allerlei gegevens vast. Eenduidig en gestandaardiseerd registreren maakt het mogelijk om die zorginformatie te delen met collega-zorgverleners, in eigen huis of in het zorgnetwerk. Eenduidige en gestandaardiseerde registratie is ook een belangrijke basis voor kwaliteitsregistraties en wetenschappelijk onderzoek.

Registratie aan de bron: daar wordt de zorg beter van!

Zorginformatie delen en optimaliseren

  • Registratielast neemt af
  • Patiënt hoeft
    zijn verhaal maar
    één keer te vertellen
  • Minder kans
    op fouten bij het vastleggen
Lees hier meer over wat dit betekent voor...

Implementatie aanjagen en versnellen


De Basisgegevensset Zorg (BgZ) en zorginformatiebouwstenen (zibs), ontwikkeld door Registratie aan de bron, vormen het fundament van de eenheid van taal en zijn daarmee de basis voor eenduidige registratie.

Wij richten ons daarom op het aanjagen en versnellen van de implementatie van de BgZ en zibs. Daar komt heel wat bij kijken, van het meekrijgen van zorgprofessionals tot de kleinste technische details en alles wat daartussen zit. We ondersteunen de implementatie met modellen, methodieken en handleidingen. Met welgekozen pilots laten we zien dat hergebruik in de praktijk mogelijk is. We beschrijven en delen good practices en stellen onze kennis en ervaring op het gebied van implementatie breed beschikbaar. Ook zoeken we draagvlak voor verdere standaardisatie met behulp van landelijke afspraken en richtlijnen die we samen met partners uit het veld ontwikkelen.

Zibs en BgZ

 Een zib beschrijft nauwkeurig wat en hoe er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd. De landelijke, onafhankelijke organisatie Nictiz  beheert de bestaande zibs en ondersteunt partijen bij het ontwikkelen van nieuwe. De BgZ is een verzameling zibs die met elkaar een patiëntsamenvatting vormen. Landelijk is afgesproken dat de BgZ altijd wordt uitgewisseld als een patiënt van het ene naar het andere ziekenhuis wordt overgedragen.