Zorginformatie delen en optimaliseren


Zorginformatie is de rode draad in het zorgproces. Artsen, verpleegkundigen, de patiënten zelf en andere zorgverleners die bij het zorgproces betrokken zijn, leggen voortdurend allerlei gegevens vast. Eenduidig en gestandaardiseerd registreren maakt het mogelijk om die zorginformatie te delen met collega-zorgverleners, in eigen huis of in het zorgnetwerk. Eenduidige en gestandaardiseerde registratie is ook een belangrijke basis voor kwaliteitsregistratie en wetenschappelijk onderzoek.

Registratie aan de bron: daar wordt de zorg beter van!

Zorginformatie altijd en overal beschikbaar

  • Registratielast neemt af
  • Patiënt hoeft
    zijn verhaal maar
    één keer te vertellen
  • Minder kans
    op fouten bij het vastleggen
Lees hier meer over wat dit betekent voor...

Wij ondersteunen bij implementatie


De Basisgegevensset Zorg (BgZ) en zorginformatiebouwstenen (zibs), ontwikkeld door Registratie aan de bron, vormen het fundament van eenduidige registratie. Dit programma richt zich als volgende stap op het ondersteunen van ziekenhuizen bij de implementatie. Daar komt heel wat bij kijken, van het meekrijgen van zorgprofessionals tot de kleinste technische details en alles wat daartussen zit. Systemen moeten aangepast worden en zorgverleners moeten anders gaan registreren. Met minder tekst in vrije velden en meer gestandaardiseerd vastleggen in gestructureerde velden.

Tegelijk willen we nóg meer profijt halen uit de verbeterde registratie door gegevens beschikbaar te maken voor andere doeleinden, zoals voor kwaliteitsregistraties en wetenschappelijk onderzoek. Wij ontwikkelen in samenwerking met de ziekenhuizen good practices op al deze gebieden en stellen onze kennis en ervaring breed beschikbaar.

Zibs en BgZ


 Een zib beschrijft nauwkeurig wat en hoe er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd. De landelijke, onafhankelijke organisatie Nictiz  beheert de bestaande zibs en ondersteunt partijen bij het ontwikkelen van nieuwe. De BgZ is een verzameling zibs die de basisgegevens van de patiënt bevatten. Landelijk is afgesproken dat de BgZ altijd wordt uitgewisseld als een patiënt van het ene naar het andere ziekenhuis wordt overgedragen.


Benieuwd wat wij voor u kunnen doen?
Neem contact op met programmaleider Carolien Bouma. Bel 0630701113 of mail haar.
Mail Carolien

We horen graag van je.


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor je bericht.