Implementatie van BgZ en zibs vergt hard werken

Hard werken, hard samenwerken

Om ervoor te zorgen dat patiënten niet steeds hetzelfde verhaal hoeven te vertellen en zorgprofessionals geen tijd verliezen met vragen naar gegevens die al bekend zijn en het intypen ervan in een systeem, moet er iets 'groots' gebeuren. Wat is dat 'grootse'? Iedereen dezelfde IT-leverancier? Iedereen hetzelfde software pakket? Nee, dat is niet de oplossing en om allerlei redenen niet wenselijk. Daarom heeft Registratie aan de bron zorginformatiebouwstenen (zibs) ontwikkeld. In deze zibs kunnen de patiëntgegevens gestructureerd en eenduidig worden vastgelegd en ze kunnen onafhankelijk van de IT leverancier worden ingebouwd in de software. Sterker gezegd: die wórden ingebouwd in de software. De zorginformatiebouwstenen zijn landelijk goedgekeurd en het beheer is overgedragen aan Nictiz. Het inbouwen in de systemen is een vereiste voor samenwerking. Niet in 2020 maar wel spoedig daarna. 

 

Registratie aan de bron heeft adviseurs die klaar staan om te helpen bij het implementeren van de zorginformatiebouwstenen. Het is helaas geen kwestie van knippen en plakken. Om te komen tot een werkende implementatie waar iedereen uiteindelijk beter van wordt, de patiënt, de zorgprofessional, bestuurders en onderzoekers, moet er hard (samen!)gewerkt worden.


Maar hoe doe je dat?

Naar mensen, tools en kennis