Soepele implementatie van BgZ en zibs


NB Het programma Registratie aan de bron eindigde op 14 april 2022. De informatie op deze site wordt niet meer bijgehouden. Alle tools en praktijkverhalen zijn en blijven beschikbaar op Amigo!, het kennisplatform van Nictiz.
Ga hier naar Amigo!

Zorginformatiebouwstenen zijn het fundament van eenduidige registratie. Ze vormen de landelijke taal die uitwisseling en dus hergebruik van zorginformatie tussen zorgverleners en tussen verschillende ziekenhuizen mogelijk maakt.

 

Zorginformatiebouwstenen en de uit zibs bestaande Basisgegevensset Zorg zijn eerder door Registratie aan de bron ontwikkeld als belangrijke stap om te komen tot eenduidig registreren voor hergebruik. Een zib definieert een bepaald klinisch relevant concept zodanig dat de bouwsteen bruikbaar is in verschillende zorgsituaties en verschillende zorginformatiesystemen. De BgZ bestaat uit een beperkt aantal zibs met zorginformatie die, onafhankelijk van de aandoening, voor iedere patiënt relevant is.

 

Wij stimuleren de implementatie van de BgZ en zibs in de zorg. We beschikken over veel kennis en praktijkervaring en delen die graag met iedereen die ook aan de slag wil met zibs en de BgZ.

 

Nictiz

Nictiz, de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg, verzorgt het functioneel beheer van de zibs. Nictiz begeleidt de ontwikkeling van nieuwe zibs en onderhoudt bestaande zibs. Meer informatie vind je op de website van Nictiz.

 

Tools en praktijkverhalen

NB Het programma Registratie aan de bron eindigde op 14 april 2022. Alle tools en praktijkverhalen over de soepele implementatie van de BgZ en zibs zijn voortaan beschikbaar via Amigo!, het kennisplatform van Nictiz.

 

Dit wil je misschien ook lezen: