Zorginformatiebouwstenen

Zorginformatiebouwstenen (zibs) vormen de basis voor standaardisatie van zorginformatie. Een zib definieert een bepaald klinisch relevant concept zodanig dat de bouwsteen bruikbaar is in verschillende zorgsituaties en verschillende zorginformatiesystemen. Zibs zijn ontwikkeld door het programma Registratie aan de bron. Het functioneel beheer is inmiddels overgedragen aan de onafhankelijke, landelijke organisatie Nictiz

Zibs als basis voor registratie aan de bron

Zibs maken hergebruik van zorginformatie mogelijk. Ze zijn daarmee de belangrijkste basis voor registratie aan de bron. Zorginformatie die eenmaal gestandaardiseerd is vastgelegd in het zorgproces, kan verderop in het zorgproces én voor andere doeleinden worden hergebruikt.

Zibs worden ingebouwd in het epd.  Zorgverleners zien alleen het resultaat: velden die de mogelijkheid bieden zorginformatie gestructureerd vast te leggen. 

Hoe ziet een zib eruit?

Een zib bestaat altijd uit meerdere informatie-elementen. Er zijn zibs voor bijvoorbeeld algemene patiëntkenmerken zoals naam, adres, contactpersonen, gezinssituatie, metingen ter ondersteuning van de zorg zoals bloeddruk, gewicht, pijnscore, medicatiegebruik en van de zorgsituatie zoals wondzorg, mobiliteit. Er zijn eenvoudige en complexe zibs en het aantal elementen verschilt. De samenstelling van een zib hangt af van de precieze afspraken die daarover zijn gemaakt. Bij het concept ‘diagnose’ is bijvoorbeeld afgesproken dat daar standaard ook de datum bij hoort waarop de diagnose is vastgesteld, de naam van de zorgverlener die de diagnose heeft vastgesteld en de status van de diagnose.

Zibs bekijken en downloaden

Het Zib-centrum van Nictiz  ondersteunt partijen bij het gebruik van zibs, van ontwikkeling tot en met toepassing in specifieke zorgsituaties. Nictiz publiceert de zibs op een speciale website, zibs.nl. U kunt de beschikbare zibs daar ook downloaden. 

 

Schermafbeelding 2019 11 27 om 11.31.58 111954721016