Basisgegevensset Zorg

De Basisgegevensset Zorg (BgZ) bestaat uit patiëntgegevens die (bijna) altijd nodig zijn voor continuïteit van zorg. Deze set is de basis voor een goede overdracht. De BgZ is inmiddels omarmd als landelijke standaard en wordt door steeds meer ziekenhuizen en andere zorgorganisaties gebruikt.

De BgZ is een verzameling zorginformatiebouwstenen (zibs). De set is te beschouwen als een patient summary’ van (medische) gegevens waarvan zorgverleners hebben bepaald dat ze van belang zijn voor continuïteit van zorg. Omdat in zibs patiëntgegevens gestandaardiseerd en uniform worden vastgelegd, zorgen ze ervoor dat zorgverleners die gegevens betrouwbaar en makkelijk onderling kunnen delen en hergebruiken. Bij de BgZ gaat het om een set van gegevens die in vrijwel elke situatie relevant zijn.Het gaat om gegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend zijn. De BgZ kan worden gedeeld of uitgewisseld tussen zorgverleners onderling én met de patiënt via diens persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo).

Implementeren

De BgZ is een belangrijke eerste stap als zorgorganisaties, zorgverleners, leveranciers, overheid en ketenpartners zibs willen gaan implementeren in hun zorgsystemen. Op dit moment zijn steeds meer partijen aan de slag om de BgZ met voorrang te implementeren in hun epd’s en andere technische systemen. Dat gebeurt in de umc's en in de algemene ziekenhuizen (via het VIPP-programma), bij de ggz , in de eerste lijn en andere zorgorganisaties. Ook in de pgo’s wordt de BgZ geïmplementeerd, via MedMij.

 

Bekijk hieronder onze korte animatie over de BgZ. In minder dan 5 minuten weet je er alles van!

Media