Zou het niet mooi zijn als gegevens direct uit het primaire zorgproces worden aangeleverd aan de kwaliteitsregistraties?

Kwaliteitsregistraties hebben als doel de kwaliteit van de zorg continu te verbeteren. Kwaliteit wordt gemeten aan de hand van indicatoren. Om deze indicatoren te kunnen meten zijn bepaalde gegevens/zorginformatie noodzakelijk. Deze informatie wordt door ziekenhuizen en zorgverleners aangeleverd aan de betreffende kwaliteitsregistraties. Helaas gebeurt dit niet zelden door parallelle registraties.

 

De zorginformatie die gedurende het primaire zorgproces door zorgverleners in de zorginformatiesystemen (zoals het epd) is vastgelegd wordt veelal niet hergebruikt voor deze aanleveringen. Zou het niet mooi zijn als gegevens direct uit het primaire zorgproces worden aangeleverd aan de kwaliteitsregistraties? Dit maakt dat gegevens sneller aangeleverd kunnen worden aan kwaliteitsregistraties, de datakwaliteit hoger zal zijn (geen risico op het fout overnemen van informatie) en zorgverleners uiteindelijk minder administratieve lasten ervaren doordat gedurende het zorgproces zorginformatie eenmalig en eenduidig wordt vastgelegd voor meervoudig gebruik, dus ook aanleveringen aan kwaliteitsregistraties.

 

Hiermee hebben zorgverleners eerder (meer realtime) inzicht in de kwaliteit van hun handelen waardoor dit van waarde is voor zowel professional als patiënt, daarnaast zijn de metingen gebaseerd op betrouwbaardere en goed vergelijkbare data (door eenheid van taal) en gaat het gepaard met minder administratieve lasten.

 

Kwaliteitsregistraties zijn een voorbeeld van hergebruik, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden om de gegevens uit het epd te hergebruiken, zoals bijvoorbeeld voor beslissingsondersteuning, wetenschappelijk onderzoek, uitwisseling in de regio en predictieve geneeskunde. In het programma hebben wij inmiddels veel ervaring met het gebruik voor kwaliteitsregistratie opgedaan. De komende jaren zullen ook de andere functies aandacht krijgen.


Maar hoe doe je dat?

Naar kennis, tools en mensen