Hergebruik van zorginformatie


NB Het programma Registratie aan de bron eindigde op 14 april 2022. De informatie op deze site wordt niet meer bijgehouden. Alle tools en praktijkverhalen zijn en blijven beschikbaar op Amigo!, het kennisplatform van Nictiz.
Ga hier naar Amigo!

Zorginformatie die eenduidig is vastgelegd, is geschikt voor hergebruik voor verschillende doeleinden. Natuurlijk voor de patiëntenzorg, in eigen huis of in een (regionaal) zorgnetwerk. En ook voor bijvoorbeeld kwaliteitsregistraties en wetenschappelijk onderzoek.

 

Patiëntenzorg in ziekenhuizen is vrijwel altijd multidisciplinair. Dat wil zeggen dat er meerdere zorgprofessionals van verschillende disciplines en afdelingen en soms ook uit andere ziekenhuizen bij betrokken zijn. Alle betrokken zorgverleners moeten steeds beschikken over eenduidige en actuele patiënteninformatie, zodat de patiënt niet steeds opnieuw hetzelfde verhaal hoeft te vertellen.

 

Eenduidig  geregistreerde gegevens zijn ook een voorwaarde om de kwaliteit te kunnen monitoren en verbeteren. In het ideale scenario kunnen de gegevens waarmee de kwaliteit wordt gemeten rechtstreeks worden opgehaald uit het epd. Zo voegt de kwaliteitsregistratie geen extra registratielast toe. Dat is nu vaak helaas nog anders. En de vastgelegde data kunnen ook hergebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek naar een bepaalde aandoening.

 

Daadwerkelijk hergebruik van zorginformatie is in de praktijk behoorlijk ingewikkeld. Het vergt aanpassingen en afspraken op allerlei verschillende punten. Dat gaat van de inrichting van het epd tot en met het daadwerkelijk registreergedrag van professionals en van afspraken over wát er moet worden vastgelegd tot de infrastructuur voor uitwisseling tussen ziekenhuizen.

Tools en praktijkverhalen

NB Het programma Registratie aan de bron eindigde op 14 april 2022. Alle tools en praktijkverhalen die zijn voortgekomen uit dit thema zijn en blijven beschikbaar op Amigo!, het kennisplatform van Nictiz.