Eenduidig registreren: zo doen WE dat!

Goed registreren gaat niet vanzelf. Er bestaan nog geen (landelijke) afspraken over goede dossiervoering. Zorgprofessionals hebben hier wel behoefte aan, zij vragen er om. Samen met hen maken we landelijke afspraken over de eenduidige registratie van een drietal zibs.

 

We ontwikkelen tegelijkertijd een algemeen bruikbare aanpak voor het maken van dergelijke handleidingen . De bedoeling is dat de betrokken partijen dit proces zelf kunnen voortzetten en het aantal handleidingen naar wens kunnen uitbreiden. Ook doen we een voorstel voor hoe de governance en het beheer van de handleidingen belegd kunnen worden. 

 

Stakeholders en partners bij dit onderwerp zijn de FMS, het CMIO-netwerk en de ziekenhuizen. We hebben inmiddels een inventarisatie gemaakt van bestaande afspraken over dossiervoering (huisartsenzorg, ziekenhuizen) waarop we verder kunnen bouwen. We pakken in dit project drie zibs aan. Voor deze zibs gaan we landelijk afspreken welke gegevenselementen minimaal moeten worden vastgelegd. Binnenkort houden we een brede uitvraag onder zorgprofessionals over deze drie zibs om zo tot een invulling met een zo breed mogelijk draagvlak te komen. De afspraken over welke zibs als eerste van een handleiding moeten worden voorzien en wat er dan minimaal moet worden vastgelegd, brengen we in bij de andere standaardisatieprojecten, Implementatiestrategie en Generieke systeemeisen.

 

Meer weten? 
Neem contact op met Sales Bansie via bansie@registratieaandebron.nl