Roadmap
implementatie zib's in de epd's

Als het gaat om het implementeren van zibs in de verschillende epd's is er dringend meer standaardisatie gewenst. Registratie aan de bron brengt alle belangrijke partijen bijeen om samen af te spreken welke zibs eerst aangepakt moeten worden en wat er precies nodig is om goede uitwisseling voor elkaar te krijgen. De roadmap die we op basis daarvan opstellen, helpt zorgorganisaties én epd-leveranciers om hun inspanningen zo af te stemmen dat we samen echte vooruitgang boeken in de digitale uitwisseling van zorginformatie.

 

Op dit moment is het nog vaak zo dat ziekenhuizen ieder voor zich naar hun eigen epd-leverancier stappen als ze een zib willen inbouwen of een aanpassing van een bepaalde module van het systeem wensen. Dat resulteert dan in een maatwerkoplossing. Niet alleen is dat een grote investering voor het ziekenhuis, maar het is ook een gemiste kans. Een standaardoplossing voor een probleem waar misschien wel meerdere ziekenhuizen mee worstelen zou stukken goedkoper zijn én vanzelf tot meer standaardisatie leiden. Ziekenhuizen zoeken hierin wel steeds meer de samenwerking met elkaar. Bijvoorbeeld in zogenaamde gebruikersverenigingen die zij per epd-systeem hebben ingericht. Registratie aan de bron sluit hier bij aan en ondersteunt dit proces.