Landelijke afspraken
over implementatie van zibs

Als het gaat om het implementeren van zibs in de verschillende epd's is er dringend meer standaardisatie én meer vaart gewenst. Registratie aan de bron brengt de belangrijkste partijen bijeen en onderzoekt hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. De uitkomst waar wij op hopen is dat ziekenhuizen en epd-leveranciers gezamenlijk tot afspraken komen over welke zibs eerst aangepakt moeten worden en wat er precies nodig is om goede uitwisseling voor elkaar te krijgen. Dit zou kunnen uitmonden in een landelijke roadmap met afspraken over prioritering en planning van de implementatie van zibs in de epd's.

 

Op dit moment is het vaak zo dat ziekenhuizen ieder voor zich naar hun eigen epd-leverancier stappen als ze een zib willen inbouwen of een aanpassing van een bepaalde module van het systeem wensen. Dat resulteert dan in een maatwerkoplossing. Niet alleen is dat een grote investering voor het ziekenhuis, het is ook een gemiste kans. Een standaardoplossing voor een probleem waar misschien wel meerdere ziekenhuizen mee worstelen zou stukken goedkoper zijn én vanzelf tot meer standaardisatie leiden. Ziekenhuizen zoeken hierin wel steeds meer de samenwerking met elkaar. Bijvoorbeeld in zogenaamde gebruikersverenigingen die zij per epd-systeem hebben ingericht. Registratie aan de bron sluit met dit project hier bij aan en ondersteunt dit proces.