Implementatiestrategie
voor snellere implementatie van zibs

Er is dringend meer vaart gewenst bij het implementeren van zibs in de verschillende epd's. Registratie aan de bron brengt de belangrijkste partijen bijeen om samen met hen een implementatiestrategie voor de implementatie van zibs op te stellen.

 

We willen naar landelijke afspraken over het implementeren van zibs in de epd’s: welke zib eerst en hoe dan. Daarvoor is het nodig dat de opdrachtgevers meer gezamenlijk optrekken richting leveranciers. Zorgprofessionals zijn inhoudelijk in de lead. Belangrijke stakeholders bij dit onderwerp zijn de partijen uit onze stuurgroep, de verenigingen van gebruikers van de verschillende epd’s en uiteraard de epd-leveranciers. Wij brengen de verschillende prioriteiten en afwegingen op tafel. Wie bepaalt, welke argumenten geven de doorslag? Verschillende stakeholders met verschillende belangen zullen onder onze gespreksleiding hier samen een weg in moeten vinden.

 

Op dit moment is het vaak zo dat ziekenhuizen ieder voor zich naar hun eigen epd-leverancier stappen als ze een zib willen inbouwen of een aanpassing van een bepaalde module van het systeem wensen. Dat resulteert dan in een maatwerkoplossing. Niet alleen is dat een grote investering voor het ziekenhuis, het is ook een gemiste kans. Een standaardoplossing voor een probleem waar misschien wel meerdere ziekenhuizen mee worstelen zou stukken goedkoper zijn én vanzelf tot meer standaardisatie leiden. Ziekenhuizen zoeken hierin wel steeds meer de samenwerking met elkaar. Bijvoorbeeld in zogenaamde gebruikersverenigingen die zij per epd-systeem hebben ingericht. Registratie aan de bron sluit met dit project hier bij aan en ondersteunt dit proces.

 

Per eind 2021 verwachten wij een gezamenlijke landelijke implementatiestrategie op te leveren. Daarbij hoort een roadmap waarin we concreet vastleggen welke zibs we eerst aanpakken en wanneer de implementatie van die zibs klaar moet zijn. Vanuit die basis kunnen we de eerste maanden van ’22 de roadmap uitbreiden met een planning voor meer zibs en brengen we het proces zó op de rit dat de partijen dit samen voort kunnen zetten.