Jaarbeeld 2020 De vrijblijvendheid voorbij
Carolien Bouma
Carolien Bouma Programmamanager Registratie aan de bron

"We hebben landelijke afspraken nodig voor de implementatie van zibs en BgZ"

Overal in het land werken heel veel mensen heel hard aan de implementatie van zorginformatiebouwstenen, de zibs, en de Basisgegevensset Zorg, de BgZ. Toch gaat dat minder voorspoedig dan gehoopt. “De praktijk blijkt weerbarstiger en complexer dan we aanvankelijk dachten”, zegt Carolien Bouma, programmamanager van Registratie aan de bron.


Lees het interview

Cataract: operatie geslaagd!

De afdeling Oogheelkunde van het Radboudumc implementeert de nieuwe kwaliteitsregistratie voor staaroperaties. Die bestaat volledig uit gegevens die toch al in het epd vastgelegd worden als onderdeel van het zorgproces. Overtypen hoeft niet meer, de kwaliteitsdata worden rechtstreeks uit het epd opgehaald. Het kost wat, maar dan heb je ook wat: nul extra registratielast én een betere basis voor analyse, benchmarking en feedback.

Yoen van der Linden
Adviseur kwaliteitsregistraties Registratie aan de bron
“Wil je een duurzame kwaliteitsregistratie ontwikkelen, dan moet je het zorgproces centraal stellen" Yoen van der Linden

"We doen mooie dingen die veel breder uitgedragen mogen worden"

Met de eindsprint van het programma Registratie aan de bron in het achterhoofd, ondervroegen wij stuurgroepleden Iris Verberk, Edwin van der Meer en Mark Kramer wat zij vanuit hun achterban kunnen bijdragen aan het programma.  

 

"Begin gewoon en kijk dan wat je nog meer nodig hebt"
Stuurgroeplid Edwin van der Meer

BgZ en zibs op eigen benen

Eenheid van taal als basis voor eenmalige registratie en hergebruik van zorginformatie: daarvoor ontwikkelden wij de zorginformatiebouwstenen, zibs, en de uit zibs opgebouwde Basisgegevensset Zorg, de BgZ. De BgZ en zibs hebben breed draagvlak in de zorg verworven en er wordt op steeds meer plekken gebruik van gemaakt. Tijd voor Registratie aan de bron om deze kindjes los te laten!

Gezamenlijke basis voor duurzame uitwisseling

Het Informatieberaad (IB), een overleg van topambtenaren van VWS en vertegenwoordigers van koepels uit het zorgveld, nam eind november een belangrijk besluit. Het IB stemde in met voorstellen van onder meer Registratie aan de bron voor gemeenschappelijke voorzieningen op het gebied van toestemming, adressering, authenticatie en identificatie en autorisatie bij digitale uitwisseling.


"Een belangrijke stap op weg naar bredere steun voor de ontwikkeling van gemeenschappelijk voorzieningen en een duurzamer informatiestelsel in de zorg" Registratie aan de bron

Het jaarbeeld in cijfers