Nieuws

Gezamenlijke basis voor duurzame uitwisseling

Publicatie datum: 1 februari 2021
  • #Hergebruikzorginformatie

Het Informatieberaad (IB), een overleg van topambtenaren van VWS en vertegenwoordigers van koepels uit het zorgveld, nam eind november jl. een belangrijk besluit. Het IB stemde in met voorstellen van onder meer Registratie aan de bron voor gemeenschappelijke voorzieningen op het gebied van toestemming, adressering, authenticatie en identificatie en autorisatie bij digitale uitwisseling.

 

Registratie aan de bron en vier andere landelijke focusprogramma’s Twiin, MedMij, eOverdracht, en Medicatie-Overdracht plus de VIPP-programma’s (Versnellingsprogramma’s uitwisseling patiënt en professional) werken ieder voor zich en samen aan duurzame digitale gegevensuitwisseling in de zorg. De gezamenlijke voorstellen die zij op tafel legden, betreffen basale voorzieningen die noodzakelijk zijn voor digitale uitwisseling. Dat het Informatieberaad deze voorstellen onderschrijft, betekent een belangrijke stap op weg naar bredere steun voor de ontwikkeling van gemeenschappelijk voorzieningen en een duurzamer informatiestelsel in de zorg.

 

De genoemde programma’s hebben met elkaar op een rijtje gezet welke gezamenlijke behoeften zij hebben. In plaats van ieder voor zich opnieuw het wiel ging uit te vinden, hebben ze de handen ineen geslagen om een aantal fundamentele knelpunten te identificeren en daar oplossingen voor te formuleren.

 

Meer informatie?
Ga naar de website van het Informatieberaad voor het volledige bericht.