Toggle sidebar

Zorginformatiebouwstenen

Om ervoor te zorgen dat zorgverleners allemaal dezelfde zorginformatie vastleggen, zijn in het programma Registratie aan de bron zorginformatiebouwstenen ontwikkeld.

Wat zijn zibs?
Een zorginformatiebouwsteen beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd. Een zorginformatiebouwsteen (zib) omvat afspraken over een (medisch) concept, zoals een diagnose of een verrichting. Een zib bestaat uit een aantal elementen. Zo is afgesproken dat bij het concept ‘diagnose’ ook de datum hoort waarop de diagnose is vastgesteld, de naam van de zorgverlener die de diagnose heeft vastgesteld en de status van de diagnose.

Er zijn verschillende zorginformatiebouwstenen, zoals algemene patiëntkenmerken (bijvoorbeeld naam, adres, contactpersonen, gezinssituatie), metingen ter ondersteuning van de zorg (zoals bloeddruk, gewicht, pijnscore), medicatiegebruik, diagnose, verrichtingen, en zorgsituatie (zoals wondzorg, mobiliteit).

Alle zorginformatiebouwstenen zijn opgesteld vanuit de gedachte dat de zelfde informatie zowel voor artsen, verpleegkundigen, paramedici en patiënten relevant zijn, ieder met hun eigen invalshoek .

Zorginformatiebouwstenen downloaden

Zorginformatiebouwstenen downloaden

Nictiz beheert de zorginformatiebouwstenen. De sets zijn via deze link bij Nictiz te downloaden.

Waarom zijn zibs gemaakt?
Zorginformatiebouwstenen zijn een middel om ‘eenduidige zorginformatie’ tot stand te brengen. Daarvoor zijn drie belangrijke stappen nodig:

  1. informatiestandaarden afspreken en afstemmen (zorginformatiebouwstenen ontwikkelen)
  2. zorginformatiebouwstenen implementeren in systemen (zoals epd’s)
  3. het daadwerkelijk gebruik van zorginformatiebouwstenen door zorgverleners.

Wat kun je ermee?
Als zorginformatiebouwstenen in het epd zijn ingebouwd, en zorgverleners eenduidig vastleggen, wordt meervoudig gebruik van die zorginformatie mogelijk. Zorginformatie vastgelegd in het zorgproces kan zo voor andere doeleinden worden hergebruikt.

Zorginformatiebouwstenen zijn voor de zorgverlener niet zichtbaar. Ze worden ingebouwd in elektronische dossiers. Zorgverleners zien de zorginformatiebouwstenen als velden die de mogelijkheid bieden zorginformatie gestructureerd vast te leggen.

Waar kun je zibs vinden?
De zorginformatiebouwstenen vormen de basis van het programma Registratie aan de bron. De zorginformatiebouwstenen zijn ontwikkeld door Nictiz, in samenwerking met zorgprofessionals. Nictiz beheert de zorginformatiebouwstenen.

Zijn er ook zorginformatiebouwstenen speciaal gemaakt voor de zorg aan kinderen?
‘Nee’, is het antwoord, ’nog niet’. Mocht u hierover meer willen weten, of heeft u het idee dat zibs voor kinderen nodig zijn en wilt u daaraan bijdragen? Er is al het nodige werk verricht, zo kunt u lezen in het vooronderzoek Kinddimensie.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten