Toggle sidebar

Basisgegevensset Zorg

De Basisgegevensset Zorg is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg.

Bekijk hier de film over de Basisgegevensset Zorg.

De Basisgegevensset Zorg is gedefinieerd met behulp van de zorginformatiebouwstenen (zib’s). De gegevens kunnen door zorgverleners eenduidig worden vastgelegd, onderling gedeeld en hergebruikt. De gegevensset zorgt voor focus bij zorgorganisaties, zorgverleners, overheid, leveranciers, ketenpartners en anderen om steeds dezelfde gegevens te implementeren en te gebruiken. Zo brengt ze eenduidige vastlegging en meervoudig gebruik van patiëntgegevens in de praktijk een stap dichterbij.

Gestandaardiseerde patiëntgegevens die onderdeel zijn van de Basisgegevensset Zorg krijgen prioriteit als het gaat om toepassing in zorginformatiesystemen zoals epd’s.

De Basisgegevensset Zorg is gespiegeld aan de Europese Patiënt Summary. Deze kent een Basic Dataset en een Extented Dataset. Alle elementen van de Basic Dataset en de Extended Dataset van de Patiënt Summary zijn af te leiden van de Basisgegevensset Zorg. Daarnaast kent de gegevensset elementen die niet terugkomen in de Basic Dataset en de Extended Dataset van de Patiënt Summary.

De Basisgegevensset Zorg is ontwikkeld binnen het programma Registratie aan de bron.

Overzicht Basisgegevensset Zorg

# Patiëntinformatie Inhoud
1 Patiëntgegevens NAW gegevens, BSN, geboortedatum, geslacht, overlijdensinformatie, contactgegevens
2 Verzekeringsgegevens Verzekeringsgegevens
3 Behandelaanwijzingen Bekende behandelaanwijzingen
4 Wilsverklaring Bekende wilsverklaring
5 Contactpersoon Eerste relatie/contactpersoon
6 Functionele / mentale status Laatst bekende functionele / mentale status
7 Problemen (incl. diagnoses) Alle bekende problemen van alle probleemtypen (probleem, conditie, diagnose, symptoom, bevinding, klacht, functionele beperking, complicatie)
8 Burgerlijke staat Actuele burgerlijke staat
9 Woonsituatie Actuele woonsituatie
10 Drugsgebruik Alle bekende drugsgebruik
11 Alcoholgebruik Alle bekende alcoholgebruik
12 Tabakgebruik Alle bekende tabakgebruik
13 Voedingsadvies Alle bekende actuele voedingsadviezen
14 Alerts Alle bekende alerts
15 Allergie-intoleranties Alle bekende informatie betreffende allergieën
16 Medicatiegebruik Actueel medicatiegebruik en actuele voorschriften
17 Medische hulpmiddelen Alle bekende hulpmiddelen
18 Vaccinaties Alle bekende vaccinaties
19 Bloeddruk De laatst bekende bloeddruk
20 Gewicht Het laatst bekende gewicht
21 Lengte De laatst bekende lengte
22 Laboratorium uitslagen Alle klinische chemie bepalingen en daarvan de laatste uitslag
23 Verrichtingen (operatief) Alle operatieve verrichtingen
24 Contacten (ziekenhuisopnames) Alle ziekenhuisopnames (niet poliklinisch contact)
25 Geplande zorgactiviteiten Alle bekende geplande zorgactiviteiten
26 Huisarts Huisarts van de patiënt

​Voor uitgebreide informatie over de Basisgegevensset Zorg klik hier (pdf).

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten