Handleidingen en standaarden


Hier vindt u handleidingen en standaarden die u kunnen helpen bij implementatie.

 

 • Doeboek kwaliteitsregistraties

  • #Hergebruikzorginformatie

  Het Doeboek beschrijft de werkwijze voor kwaliteitsregistraties om te komen tot een registratie die aansluit bij de principes van Registratie aan de bron; het eenduidig vastleggen van zorginformatie, zodat deze informatie opnieuw kan worden gebruikt. Doeboek versie 1.0 is juni 2019 opgeleverd.

  Na de eerste analyse van de gegevensset aan de hand van het zorgproces is een concept-dataset voor de kwaliteitsregistratie opgesteld. Deze wordt nu geanalyseerd op compatibiliteit met de zibs. Hiervoor is een analysesjabloon in Excel ontwikkeld. Dit sjabloon wordt door een informatieanalist in overleg met de projectgroep ingevuld. Voor informatieanalisten die aan de projecten meewerken is een aparte handleiding beschikbaar met instructies over de toepassing van het sjabloon.

 • Het implementatie- en uitwisselingsmodel

  • #Hergebruikzorginformatie
  • #BgZenzibsimplementatie

  Door gebruik te maken van het implementatie- en uitwisselingsmodel wordt op heel pragmatische wijze inzicht gegeven in de aspecten die bij een implementatie aan de orde komen. Daaruit blijkt dat zibs en de BgZ een goede basis vormen voor semantische interoperabiliteit, maar ook dat er in de praktijk nog diverse andere zaken geregeld moeten zijn om het te laten werken.

 • Basisgegevensset Zorg

  • #BgZenzibsimplementatie

  Uitgebreide informatie over de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg.

 • Architectuurdocument

  • #Hergebruikzorginformatie
  • #BgZenzibsimplementatie

  Het volledige Architectuurdocument gaat bestaan uit meerdere volumes rond specifieke thema’s. Bedoeld voor projectleiders, inhoudelijk deskundigen, ontwikkelaars, leveranciers en anderen die betrokken zijn bij het programma.

 • Architectuurdocument - Engelse versie

  • #Hergebruikzorginformatie
  • #BgZenzibsimplementatie

  Dit eerste deel kreeg als titel ‘The basic principles of health and care information models (HCIMs) and how they can be used’. Het volledige Architectuurdocument gaat bestaan uit meerdere volumes rond specifieke thema’s. Dit eerste volume is het basisdocument.

 • Zorginformatiebouwstenen (zibs)

  • #Hergebruikzorginformatie
  • #BgZenzibsimplementatie
  Zijn gemaakt in samenwerking met diversen partijen in de zorg en in beheer genomen door Nictiz. Hieronder de link naar de hoofdpagina van de wiki site.
 • Zib-compliance

  • #BgZenzibsimplementatie
  • #Hergebruikzorginformatie

  Zibs worden geïmplementeerd in zorginformatiesystemen (zoals epd’s) en toegepast in de praktijk. Daarbij ontstaat de behoefte om afspraken te kunnen maken tussen betrokken partijen over de mate waarin de systemen in de praktijk aansluiten bij de specificatie van de zibs. De vraag komt op hoe je afspraken kunt maken over compliance en hoe je die afspraken in de praktijk kunt toetsen. In dit document worden een raamwerk en eisen voor compliance uitgewerkt op basis waarvan praktijkafspraken gemaakt kunnen worden door betrokken partijen.

 • Regie op implementatie

  • #Hergebruikzorginformatie
  • #BgZenzibsimplementatie

  Regelmatig klinkt de vraag naar meer regie bij de implementatie van zorg-ICT oplossingen. Maar waar moet op gelet worden als je die regie meer en beter wilt organiseren, welke factoren spelen een rol, waarover moeten keuzes gemaakt worden? Hieronder vind je de informatie. Ook de presentatie van Gé Klein Wolterink tijdens de 10de editie van het congres Architectuur in de Zorg.Wilt u aan de slag in uw eigen organisatie? Onze adviseurs werken dagelijks aan projecten in de praktijk. Zij delen hun ervaring graag met u. Neem daarvoor contact op met Iris Hanegraaf via 0629230817, of stuur haar een mail.
Mail Iris

We horen graag van je.


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor je bericht.