Handleidingen en standaarden


Eenduidig en eenmalig registreren vraagt afspraken en aanpassingen op vele fronten. Registratie aan de bron beschikt over veel expertise als het gaat om de Basisgegevensset Zorg, zorginformatiebouwstenen en de implementatie daarvan.

We gieten onze kennis en ervaring veel mogelijk in toegankelijke modellen, handleidingen en methodieken. Die staan hieronder.

Vindt u niet de antwoorden die u zoekt? Onze experts staan klaar om u verder te helpen. Neem gerust contact  op!

 • Uitwisselingsmodel

  • #Hergebruikzorginformatie
  • #BgZenzibsimplementatie

  Wat is er nodig om zorginformatie succesvol uit te wisselen? Dit ingewikkelde proces is gevat in een overzichtelijk model met acht stappen. Het Uitwisselingsmodel is een hulpmiddel voor iedereen die in de eigen context aan de slag gaat met eenduidig registreren en hergebruiken van gegevens. Het is toepasbaar op alle vormen van gegevensuitwisseling en voor elk zorgproces. Bekijk hier  onze korte animatie over het Uitwisselingsmodel bekijken. In krap drie minuten weet je dan wat het model inhoudt en wat je er aan kunt hebben.

   

  Wil je meer weten, download dan hieronder onze beschrijving van het Uitwisselingsmodel met een uitgebreide toelichting op het model en de acht stappen.

  Bedenker Gé Klein Wolterink legt in de presentatie hieronder uit wat er allemaal komt kijken bij eenduidig en eenmalig registreren en hoe het Uitwisselingsmodel daarbij helpt.

 • Basisgegevensset Zorg

  • #BgZenzibsimplementatie

  De Basisgegevensset Zorg (BgZ) is een minimale set van patiëntgegevens: relevant voor de continuïteit van zorg en specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend. 

  Nictiz voert het functioneel beheer van de BgZ.

  U vindt de actuele versie van de BgZ op de site van Nictiz.

 • Zorginformatiebouwstenen (zibs)

  • #Hergebruikzorginformatie
  • #BgZenzibsimplementatie
  Zorginformatiebouwstenen ofwel zibs vormen het fundament voor eenduidig en eenmalig registreren. Ze zijn ontwikkeld door Registratie aan de bron in samenwerking met diverse partijen in de zorg. Nictiz voert het functioneel beheer van de zibs.
  U vindt meer informatie en actuele versies van alle zibs via de site van Nictiz.
 • Doeboek kwaliteitsregistraties

  • #Hergebruikzorginformatie

  Het Doeboek kwaliteitsregistraties beschrijft de werkwijze om te komen tot een duurzame kwaliteitsregistratie. Duurzaam wil zeggen: de kwaliteitsregistratie is samengesteld uit gegevens die sowieso worden vastgelegd als onderdeel van het reguliere zorgproces. Registratie vindt zo veel mogelijk plaats op basis van zorginformatiebouwstenen (zibs). De aanlevering van de kwaliteitsregistratie gebeurt rechtstreeks vanuit het elektronisch patiëntendossier.

   

  Doeboek versie 1.0 is juni 2019 opgeleverd.

  Stap één bij het verduurzamen van een kwaliteitsregistratie is een analyse van de bestaande gegevensset aan de hand van het zorgproces en in relatie tot de patiëntgegevens die als onderdeel van het zorgproces worden geregistreerd. Die analyse leidt tot een concept-dataset voor de verduurzaamde kwaliteitsregistratie.

  Deze concept-dataset wordt daarna bekeken op compatibiliteit met de zibs. Hiervoor heeft Registratie aan de bron een analysesjabloon in Excel ontwikkeld. Voor informatieanalisten die dit uitvoeren is een aparte handleiding beschikbaar met instructies over de toepassing van het analysebestand. Het analysebestand en de handleiding kunt u hieronder downloaden.

 • Architectuurdocument

  • #Hergebruikzorginformatie
  • #BgZenzibsimplementatie

  Het zogeheten Architectuurdocument gaat over eenduidig registreren voor hergebruik met behulp van zorginformatiebouwstenen (zibs). Vol. 1 gaat over het vastleggen en beschikbaar maken van gegevens. Ook wordt ingegaan op het delen en uitwisselen van gegevens.

  Dit document is vrij technisch van aard en is bedoeld voor projectleiders, inhoudelijk deskundigen, ontwikkelaars, leveranciers en andere betrokkenen.

   

  Vol.1 is het basisdocument. Volgende delen behandelen specifieke aspecten van het vastleggen en uitwisselen van zibs.

 • Architectuurdocument - Engelse versie

  • #Hergebruikzorginformatie
  • #BgZenzibsimplementatie

  Deel 1 van het Engelstalige Architectuurdocument heeft als titel ‘The basic principles of health and care information models (HCIMs) and how they can be used’. Dit eerste deel is het basisdocument. Er volgen nog meerdere delen over specifieke thema’s. 

 • Zib-compliance

  • #BgZenzibsimplementatie
  • #Hergebruikzorginformatie

  Zibs worden geïmplementeerd in zorginformatiesystemen (zoals epd’s) en toegepast in de praktijk. Daarbij ontstaat de behoefte om afspraken te kunnen maken tussen betrokken partijen over de mate waarin de systemen in de praktijk aansluiten bij de specificatie van de zibs. De vraag komt op hoe je afspraken kunt maken over compliance en hoe je die afspraken in de praktijk kunt toetsen. In dit document worden een raamwerk en eisen voor compliance uitgewerkt op basis waarvan praktijkafspraken gemaakt kunnen worden door betrokken partijen.

 • Regie op implementatie

  • #Hergebruikzorginformatie
  • #BgZenzibsimplementatie

  Regelmatig klinkt de vraag naar meer regie bij de implementatie van zorg-ICT oplossingen. Maar waar moet op gelet worden als je die regie meer en beter wilt organiseren, welke factoren spelen een rol, waarover moeten keuzes gemaakt worden? Hieronder vind je de informatie. Ook de presentatie van Gé Klein Wolterink tijdens de 10de editie van het congres Architectuur in de Zorg.Wil je aan de slag? Onze adviseurs werken dagelijks aan projecten in de praktijk. Zij delen graag hun ervaring met je. Neem daarvoor contact op met Iris van Grunsven via 0629230817, of stuur haar een mail.
Mail Iris

We horen graag van je.


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor je bericht.