Nieuws

VIPP

Publicatie datum: 10 december 2018
  • #Jaarbeeld2018

Patiënt krijgt digitaal toegang tot gegevens

‘De patiënt een efficiënt en veilig proces kunnen bieden, vind ik ronduit noodzakelijk. Het is in deze tijd geen vraag of je je hier als dokter hard voor moet maken, het hoort bij je werk. Daar komt bij dat ik het enthousiasme voor de beweging die we in de zorg doormaken, graag uitdraag.’ Joyce van Dijk is MDL-arts in het Albert Schweitzer Ziekenhuis en een van de twee VIPP-ambassadeurs die het ziekenhuis rijk is. VIPP is een implementatieprogramma en staat voor Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional. Van Dijk en haar collega proberen de medisch specialisten mee te nemen door de voordelen van digitale communicatie met de patiënt in kaart brengen voor de dokter.

JoyceVanDijkKuiper 0437 web 111953628909

Door het VIPP-programma kunnen algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen in drie jaar extra stappen zetten om de patiënt toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Digitale toegang, dus via internet. Er zijn VIPP-programma’s voor de algemene ziekenhuizen (NVZ), GGZ en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). VIPP sluit aan op bestaande landelijke standaarden en zorgt voor de implementatie daarvan. Dat betekent dat er in dit programma geen nieuwe standaarden worden ontwikkeld maar dat wordt aangesloten bij landelijke standaarden, waaronder de Basisgegevensset Zorg.

 

In oktober 2018 werd bekend dat 98% van de VIPP-deelnemers de eerste doelstelling heeft gehaald, binnen de deadline. Het gaat om doelstelling A1 waar 44 ziekenhuizen zich voor inschreven. Het halen van A1 betekent dat patiënten in deze ziekenhuizen nu hun medische patiëntgegevens, waaronder onderzoekuitslagen en brieven van specialisten kunnen downloaden. Het VIPP-programma bood in 2018 twintig instellingen de mogelijkheid de serious game van Registratie aan de bron te spelen. De game geeft deelnemers inzicht in het belang van eenduidig en eenmalig vastleggen voor hergebruik. Dit principe is van belang voor de A2 doelstelling van VIPP. Als die doelstelling is behaald heeft iedere zorginstelling op 31 december 2019 een beveiligd patiëntenportaal en/of een link naar een Persoonlijke Gezondheidsomgeving waarin de zorginstelling gestandaardiseerd medische gegevens voor de patiënt kan uploaden.In 2018 lanceerde VIPP zorgbreed het nieuwe werkwoord ‘duppen’: digitaal uitwisselen patiënt professional.