Nieuws

De Bgz en zibs als landelijke standaard

Publicatie datum: 10 december 2018
  • #Jaarbeeld2018
  • #BgZenzibsimplementatie

2018 belangrijk jaar voor de Basisgevensset Zorg (BgZ)

De Basisgegevensset Zorg is (BgZ) in 2016 ontwikkeld door Registratie aan de bron om goede overdracht van patiëntgegevens zo praktisch en snel mogelijk realiteit te maken. De BgZ is een selectie van gegevens die bijna altijd nodig zijn voor continuïteit van zorg, met zorginformatiebouwstenen (zibs) als standaard. De BgZ geeft focus bij zorgorganisaties, zorgverleners, leveranciers, overheid en ketenpartners bij de implementatie van zibs in zorgsystemen.

plaatje uitwisseling BgZ 111953631285

In 2018 belangrijke stappen gezet

 

Het model van de zibs en de BgZ zijn in januari 2018 door het Informatieberaad zorg aangewezen als landelijke standaard voor de uitwisseling van zorginformatie. Afspraak is dat de gegevens die onderdeel zijn van de BgZ met voorrang wordt geïmplementeerd in Zorginformatiesystemen.

 

De implementatie van de Basisgevensset Zorg is in juni 2018 opgenomen in het Hoofdlijnenakkoord Medisch specialistische zorg 2019-2022. Ook werd dit jaar in goede samenwerking met Epic, Chipsoft, Nictiz en Registratie aan de bron overeenstemming bereikt over HL7 CDA als technische standaard voor de uitwisseling van de BgZ tussen ziekenhuizen. Daardoor hebben ziekenhuizen de keuze tussen HL7 FHIR of HL7 CDA als standaard voor uitwisseling.

 

Ervaring opdoen


Er wordt nu veel ervaring opgedaan met de implementatie en het gebruik van de BgZ. Op basis van die ervaringen kan het dat er op enig moment, in goed overleg met alle betrokken partijen, aanpassingen worden gedaan om de inhoud van de BgZ nog beter te laten aansluiten op het doel om de BgZ zorgbreed te kunnen uitwisselen.