Toggle sidebar
Algemeen, BgZ, 19 januari 2018

Basisgegevensset Zorg wordt de standaard

Het Informatieberaad Zorg heeft de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en het model van de Zorginformatiebouwstenen (zib’s) vastgesteld als landelijke standaarden voor de uitwisseling van patiëntendata. Dat is een belangrijke mijlpaal voor Registratie aan de bron en alle partijen die daaraan deelnemen.

Basisgegevensset Zorg wordt de standaard

Gestart wordt met alle partijen die zich eerder aan deze twee standaarden conformeerden en dat is een mijlpaal op weg naar duurzame gegevensvastlegging in de zorg. Leon van Halder, voorzitter programma Registratie aan de bron is verheugd over het besluit: ‘Voor een goede coördinatie van zorg - en dus voor veilige en kwalitatief goede zorg - moet alle informatie die over een patiënt is vastgelegd vindbaar, beschikbaar, herbruikbaar en uitwisselbaar zijn. Als alle partijen met voorrang de BgZ implementeren en gebruiken, maken we een enorme stap voorwaarts.’

De BgZ is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroep overstijgend van belang is voor de continuïteit van zorg. De gegevens kunnen door zorgverleners en patiënten eenduidig worden vastgelegd, onderling gedeeld en hergebruikt. De BgZ zorgt voor focus bij zorgorganisaties, zorgverleners, overheid, leveranciers, kwaliteitsregistraties, wetenschappelijke verenigingen en anderen om steeds dezelfde gegevens te implementeren en te gebruiken. De BgZ is in 2015 ontwikkeld door de acht umc’s en Nictiz en is gebaseerd op de zorginformatiebouwstenen (zibs) die ontwikkeld zijn in het programma Registratie aan de bron.

Registratie aan de bron

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en de Federatie Medisch Specialisten hebben met steun van de Patiëntenfederatie Nederland, Actiz, GGZ Nederland en KNGF destijds het voorstel voor opname van de BgZ en zib’s in de basisinfrastructuur bij het Informatieberaad ingediend. Daarnaast is de BgZ als standaard omarmd door belangrijke programma’s in de zorg zoals MedMij, VIPP 1 & 2, Medicatieproces 9.0 en Patiënt Connect van GGZ Nederland. In het programma Registratie aan de bron werken de zorgpartners gezamenlijk aan verbetering van de zorg door informatie uit het zorgproces eenmalig en eenduidig vast te leggen voor meervoudig gebruik (directe patiëntenzorg, overdracht binnen en tussen zorginstellingen, wetenschappelijk onderzoek, aanlevering aan kwaliteitsregistraties en voor administratie). Als informatie in het zorgproces eenduidig is vastgelegd, kunnen patiënten en zorgverleners altijd en overal beschikken over de benodigde zorginformatie.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten