Nieuws

Basisgegevensset Zorg op weg naar lijst onomstreden informatiestandaarden

Publicatie datum: 30 juni 2017
  • #BgZenzibsimplementatie

Met het besluit van het Informatieberaad van VWS om te starten met het proces om de Basisgegevensset Zorg (BgZ) op de lijst van onomstreden informatiestandaarden te krijgen, is een belangrijke stap gezet op weg naar een duurzame gegevensvastlegging in de zorg. De door de acht universitair medische centra (NFU) en Nictiz ontwikkelde BgZ is een standaard die eenduidige vastlegging en meervoudig gebruik van patiëntgegevens mogelijk maakt. Vele partijen en programma’s in de zorg hebben de BgZ inmiddels omarmd als standaard (bron: www.nfu.nl)

Schermafbeelding 2019 12 16 om 11.30.48 111953107707

Ambitie

 

‘Vanaf 1 januari 2021 vormt het primair zorgproces de basis voor gegevensvastlegging in de zorg en worden vastgelegde gegevens hergebruikt voor declaratie, onderzoek, kwaliteitstransparantie en governance.’ Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sprak maandag 26 juni 2017 tijdens de Meet Up ‘Duurzaam informatiestelsel voor de zorg’ in Den Haag de overtuiging uit dat ‘er op wilsniveau ambitie is’ om dit door eenmalig vastleggen en hergebruik te realiseren. Een belangrijk middel daarbij is de Basisgegevensset Zorg (BgZ). De BgZ is in 2016 geïnitieerd door de Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Nictiz in het programma Registratie aan de bron en vastgesteld door een brede groep zorgprofessionals.

 

Focus

 

De BgZ is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroep overstijgend van belang is voor de continuïteit van zorg. De BgZ is gedefinieerd met behulp van de zorginformatiebouwstenen (zib’s). De gegevens kunnen door zorgverleners eenduidig worden vastgelegd, onderling gedeeld en hergebruikt. De BgZ zorgt voor focus bij zorgorganisaties, zorgverleners, overheid, leveranciers, ketenpartners en anderen om steeds dezelfde gegevens te implementeren en te gebruiken. De BgZ is gebaseerd op de zib’s die ontwikkeld zijn in het programma Registratie aan de bron. Nictiz beheert de zib’s.

 

Zorgpartners

 

Steeds meer partijen en programma’s in de zorg omarmen de BgZ als standaard. MedMij, VIPP en de Federatie van Medisch Specialisten, de Nederlandse Federatie van Unversitair Medische Centra, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, GGZ Nederland en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland gebruiken de BgZ of gaan die gebruiken.
De NFU en Nictiz zijn dan ook blij met deze mijlpaal van het programma Registratie aan de bron. In dit programma werken de zorgpartners gezamenlijk aan verbetering van de zorg door informatie uit het zorgproces eenmalig en eenduidig vast te leggen voor meervoudig gebruik (directe patiëntenzorg, overdracht binnen en tussen zorginstellingen, wetenschappelijk onderzoek, aanlevering aan kwaliteitsregistraties en voor administratie). Als informatie in het zorgproces eenduidig is vastgelegd, kunnen patiënten en zorgverleners altijd en overal beschikken over de benodigde zorginformatie.

 

Bron: NFU