Jaarbeeld 2019
Nieuws

Project ‘Meten is beter weten’: tevredenheid en optimaliseren EPD gebruik

Publicatie datum: 13 november 2019

 

Nathalie Kaiser, projectleider Erasmus MC

  

Onder het mom van ‘meten is beter weten’ is er een grootschalig onderzoek gestart onder zorgprofessionals die werkzaam zijn bij het Erasmus MC. Het doel is het meten van tevredenheid over het epd van Chipsoft in combinatie met het analyseren van data over het gebruik van het epd. De gedachte is dat als de zorgverlener voldoende kennis heeft over het optimaal gebruik van het epd de tevredenheid hoger is dan wanneer dit niet het geval is.

 

De resultaten van het eerste deel, de tevredenheid over het epd, zijn binnen. Daaruit wordt duidelijk dat de tevredenheid nog niet is waar deze moet zijn. Het wachten is op het tweede deel van de resultaten, namelijk over de efficiency in het gebruik van het epd. Kaiser: "Door het combineren van de resultaten krijgen we meer zicht op de achterliggende redenen van ontevredenheid en kunnen we doelgericht verbeter-interventies inzetten."

 

De respons is alvast ongelofelijk hoog te noemen. Maar liefst 23% van de respondenten vulde de vragenlijst in (1.074 respondenten). Kaiser licht het mooie resultaat toe: "We hebben het onderzoek gepromoot per mail, sms, via presentaties en we hebben zelfs geflyerd bij de kledinguitgifte van verpleegkundigen." Wij zijn benieuwd naar de resultaten van het totale onderzoek die over enkele weken verwacht worden, zodat we daarna gericht en op maat kunnen gaan verbeteren.

nathalie 111948660665