Nieuws

Marieke draagt het stokje over aan Larissa

Publicatie datum: 9 juni 2020

Marieke Hanegraaf verlaat het programma Registratie aan de bron en heeft haar functie overgedragen aan Larissa Frank. Omdat we niet in de gelegenheid zijn voor fysiek afscheid nemen en kennismaken, hebben we beiden uitgenodigd voor een online vraaggesprek. 

 

Marieke verontschuldigt zich allereerst voor haar achtergrond op Microsoft Teams. We zien slechts het interieur van haar auto maar al snel parkeert ze op een veilige plek en komt ze zelf in beeld. “Ik heb net m’n kinderen naar school gebracht, zien jullie me nu goed?” Marieke is in maart 2016 aan boord gestapt als projectleider organisatie-implementatie en was in nauwe samenspraak met toenmalig programmamanager Joyce Simons verantwoordelijk voor het faciliteren van veranderproces in de ziekenhuizen. Gaandeweg kwam daar onder andere onderwijs & training, het organiseren van bijeenkomsten én de rol van coördinator van de serious game bij. Kortom, Marieke’s taken waren altijd gericht op de veranderkundige kant van het programma Registratie aan de bron.  “Maar als ik ergens trots op ben, dan is het wel de serious game van Registratie aan de bron”, vertelt ze. “Dé beste interventie om de noodzaak van samenwerken, communiceren en weten wat voor en na je gebeurt in de keten tussen de oren te krijgen. Na de serious game weten de deelnemers dat ze ook zelf aan zet zijn, niemand kan achterover leunen in deze transitie.” 

 

Versnellen 

Larissa Frank is per 1 april 2020 gestart als adviseur/veranderkundige bij Registratie aan de bron en volgt Marieke op. Ook vanuit haar thuiswerkplek in Nijmegen merkt ze volop bevlogenheid en betrokkenheid bij de collega’s. “Maar natuurlijk kijk ik ernaar uit iedereen in levenden lijve te ontmoeten.” Over haar rol binnen het programma vertelt ze: “De umc’s en Nictiz hebben samen het initiatief genomen om Zorginformatiebouwstenen (zibs) te ontwikkelen en het programma Registratie aan de bron te starten. De zibs zijn inmiddels landelijk overgenomen als dé eenheid van taal hoe we in de zorg communiceren bij digitale uitwisseling. Een subset van de zibs is de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en deze bevat de patiëntgegevens die vrijwel altijd nodig zijn voor continuïteit van zorg. Het is de basis voor een goede overdracht. In de fase waarin het programma zich nu bevindt, is het ervaring opdoen met overdracht van zorginformatie tussen ziekenhuizen een belangrijk aandachtspunt. Vanuit mijn rol vind ik het mooi om een steentje bij te dragen aan het versnellen van dit proces en daarmee het beter maken van de zorg.” 

 

Creatief proces

Grote uitdaging volgens Marieke was om dit traject niet te zien als een IT-traject, maar als een verandering van en door zorgprofessionals. IT is ‘slechts’ het middel waarmee de verandering mogelijk wordt gemaakt. “Aan beren op de weg geen gebrek, maar kijk daaroverheen en zie de kansen.” Larissa wil dan ook vooral de slag gaan maken naar het ervaring opdoen met uitwisselen van zorginformatie en dit te zien als een creatief proces. “Creativiteit ontstaat door bezig te zijn. Eerst eens contact maken met de betrokken zorgpartners en werken vanuit een onderwerp in de patiëntenzorg dat leeft. Door ervaring op te doen, ontdek je wat werkt. Je kunt immers niet alles van tevoren voorspellen of uitdenken. Ik denk dat wij in Nederland heel voorzichtig zijn. Daarnaast: het proces is belangrijker dan de perfecte techniek. Zoals een CMIO laatst zei: ‘Ervaring opdoen hoeft echt niet met de volledige Basisgegevensset Zorg’.” 

 

Duurzame uitwisseling

Het programma Registratie aan de bron is een initiatief van de acht umc’s en Nictiz. De umc’s waren de eerste zorginstellingen die hun doelstellingen voor het programma concreet formuleerden en roadmaps ontwikkelden om daar te komen. Inmiddels doen ook de NVZ, V&VN en FMS mee. Eind 2021 wordt het programma afgerond. Wanneer is Registratie aan de bron voor Larissa geslaagd? “Als er vanuit ziekenhuizen in minimaal twee regio’s een succesvolle en duurzame uitwisseling van zorginformatie plaats vindt. Duurzaam is voor mij: betrokkenheid op alle lagen in de organisaties - dus die van bestuurders, ict-professionals en medisch professionals - zodat er een gezamenlijke visie, infrastructuur en zorgproces onder ligt. Verder zou ik trots zijn als we een open sfeer hebben weten te creëren om concrete praktijkervaringen te delen. Dat maakt dat we deze ervaringen ook op andere plekken kunnen benutten.” 

 

 

  

Over Larissa Frank:
Larissa is vijfentwintig jaar actief in de gezondheidszorg en werkte bij zowel ziekenhuizen, (semi-)overheid en zorgverzekeraar. “Daarbij heb ik veel geleerd over het verschillende perspectief van medisch professional en bestuurder, wet- en regelgever en financier/facilitator. Deze kennis van de stakeholders in het implementatieproces helpt om vanuit het programma goed aan te sluiten op de zorg praktijk. Daarnaast denk ik dat ik mijn ervaring met het op gang brengen en faciliteren van regio- en alliantiesamenwerkingen goed kan inbrengen. Duurzame uitwisseling van zorginformatie gebeurt immers vanuit een visie en werkafspraken tussen zorgorganisaties in de regio.”