Nieuws

Maak kennis met Ilonka Coenraad

Publicatie datum: 28 juni 2021
  • #Veranderingvangedrag
  • #BgZenzibsimplementatie
BlijinHortus liggend 111904707645

Digitale gegevensuitwisseling in de zorg wordt steeds belangrijker. Het samenbrengen en duurzaam beschikbaar stellen van kennis hierover en leren van elkaar, is belangrijker dan ooit. Daarom richten we samen met Nictiz een kennisplatform op waar we onze expertise over het gebruik en de toepassing van zorginformatiebouwstenen beschikbaar stellen. Ilonka Coenraad is kortgeleden aangesteld als kwartiermaker.

 

Ilonka heeft uitgebreide ervaring met online marketing en communicatie bij verschillende organisaties. Digitalisering en community’s lopen als een rode draad door haar opdrachten. Van 2014 tot 2018 was zij hoofd online communicatie bij Amsterdam UMC en ontdekte de mogelijkheden en onmogelijkheden van digitale interactie in de zorg. Volgens Ilonka is ’mensgericht ontwerpen’ de enige manier om passende digitale oplossingen te ontwikkelen. Ze zet haar kennis en kunde graag in voor ons kennisplatform. ”Registratie aan de bron is een essentiële stap om de ervaring van patiënten en zorgverleners te verbeteren en meer ruimte voor persoonlijke aandacht te creëren.”

 

Duidelijke afspraken 

Het programma Registratie aan de bron is als aanjager van de implementaties, samen met Nictiz (beheerder van de zibs) initiatiefnemer van het kennisplatform. De bedoeling is te komen tot een platform dat enerzijds kennis bundelt en ontsluit en anderzijds activiteiten ontplooit en ondersteunt die implementatie van digitale gegevensuitwisseling bevorderen. “Ik bouw verder op een eerder gemaakte verkenning en commitment van beide initiatiefnemers. We gaan nu een plan maken om dit platform te realiseren, met duidelijke afspraken over beheer en eigenaarschap en een strategie om de relevante personen en organisaties in de zorg aan te haken en te betrekken”, aldus Ilonka. 

 

Tips of goede voorbeelden?

Heb je tips of ken je vergelijkbare initiatieven die ter inspiratie kunnen dienen? We horen het graag! Stuur een mailtje aan Ilonka via coenraad@registratieaandebron.nl .

 

Hier kun je de voortgang van het platform volgen.