Kennisplatform

Registratie aan de bron beschikt over veel en unieke kennis en ervaring als het gaat om de BgZ en zibs en digitale uitwisseling van zorginformatie. Die kennis willen we beter toegankelijk maken en ergens onderbrengen waar zij niet verloren gaat als ons programma voorjaar 2022 afgerond wordt.

 

We gaan samen met nader te bepalen partners aan de slag om samen een website te ontwikkelen die bij een bestaande organisatie kan worden ondergebracht.

 

[meer informatie volgt]