Jaarbeeld 2019
Nieuws

Jaarbeeld 2019 dubbelinterview

Publicatie datum: 28 januari 2020

Dubbelinterview met Chris Polman en Carolien Bouma

  

"Als we de patiëntgegevens die relevant zijn voor de zorg eenduidig vastleggen, dan schept dat zoveel voordelen", stelt Carolien Bouma, sinds oktober 2019 de nieuwe programmaleider Registratie aan de bron. "Dit vermindert de registratielast voor de zorgprofessional en voorkomt herhaling van dezelfde vragen aan de patiënt en daarmee zal er meer tijd overblijven waar het echt om gaat, namelijk de echte aandacht voor de patiënt. En daarvoor werken we in de zorg. Iedereen ziet het belang van eenmalig en eenduidig vastleggen voor hergebruik en alle huizen zijn er vol enthousiasme mee aan de slag gegaan. Dit hebben we zeker ook te danken aan de inzet van oud-voorzitter Leon van Halder, bestuursvoorzitter van het Radboudumc. Zijn overlijden op 27 maart 2019 heeft ons diep getroffen. We zijn Leon dankbaar voor zijn inzet, zijn scherpe blik en zijn warme betrokkenheid."

 

Techniek en mens

VUmc voorzitter Chris Polman is sinds begin 2019 de nieuwe voorzitter van de stuurgroep Registratie aan de bron: "Voor mij heeft het programma twee kanten: de techniek en de mens. Als neuroloog weet ik hoe belangrijk goede dossiervoering en eenduidig en eenmalig vastleggen voor hergebruik is. We moeten onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het technische deel werkt en steeds beter gaat werken. Daarnaast moeten we met elkaar dezelfde taal spreken. Letterlijk, door gebruik te maken van de standaarden en de eenheid van taal. Figuurlijk, door begrip te hebben voor de ander en elkaar te respecteren."

 

Ook Chris Polman merkt dat het zorgveld achter het programma staat: "We hebben een beweging in gang gezet naar een werkwijze die je moet volgen. Het programma laat je goede voorbeelden zien. En net zo belangrijk: patiënten profiteren ervan als de overdracht is verbeterd. Dit geldt ook voor het wetenschappelijk onderzoek. Deze winst van eenduidig en eenmalig vastleggen voor hergebruik moeten we voor ogen houden."

  

Delen van kennis en ervaring implementeren

Het daadwerkelijk implementeren van de principes en standaarden van Registratie aan de bron is vaak nog een zoektocht. Carolien Bouma: "Iedereen wil eenmalig en eenduidig registreren, maar hoe begin je? Welke stappen moet je zetten? Met wie? Met ons Doeboek, de Masterclasses en de Serious Game hebben we in 2019 al veel mensen weten te bereiken. Wij gaan in 2020 nog meer inzetten op het delen van onze praktijkkennis van implementeren en het veranderen van gedrag. Daarbij leren we ook weer van elk project en elke implementatie. Die inzichten en best practices delen we; zo helpen we elkaar en boeken progressie."

  

Samen aan de slag

Om de ambities van het Programma te bereiken, is er op alle vlakken samenwerking en commitment nodig, vindt Carolien Bouma: "Samenwerken is lastig soms, maar daar ligt wel de sleutel voor succes. En die samenwerking moet er op alle vlakken zijn: tussen zorgprofessionals en bestuurders, tussen IT-experts en zorgprofessionals, tussen ziekenhuizen en de eerste lijn en tussen programma’s. Laten we elkaar blijven ontmoeten en elkaars moeite en pijn ervaren. Dan kunnen we samen aan de slag en op basis van het zorgproces de zorginformatie goed vastleggen en hergebruiken. Daarbij is er niet één manier of aanpak het beste. Zo kiest ieder umc voor een implementatietraject dat past bij de eigen strategie, doelen en zorgproces. Dit aansluiten is belangrijk om mensen enthousiast te maken en mee te krijgen. Ik denk dat we nog meer zichtbaar moeten maken wat we al samen bereikt hebben. Onze doelstelling halen we alleen via kleine stappen en met elkaar. Het vraagt een lange adem, daar ben ik me van bewust."

 

 

 

AmUmc 111948866275
bouma carolien 111949027175