Nieuws

Goed vastleggen, betere zorginformatie

Publicatie datum: 4 februari 2022
  • #BgZenzibsimplementatie

Een zorginformatiebouwsteen oftewel een zib hoort eenduidig vastgelegd te worden. De zibs laten echter nog best wat ruimte. Daarom ondersteunt Registratie aan de bron zorgprofessionals bij het uitwerken van nadere afspraken. Hun voorstellen liggen nu ter toetsing bij een brede groep collega’s via de wetenschappelijke verenigingen en het CMIO-netwerk. 

 

Onderzoek in het Amsterdam UMC en Erasmus MC laat zien dat zorgprofessionals graag bereid zijn om goed te registreren. Het is alleen niet altijd duidelijk en eenduidig hoe dat dan moet. Wanneer is gestructureerd vastleggen belangrijk en wanneer volstaat vrije tekst? Gebruik je altijd alle velden, of maak je een keuze? Registratie aan de bron en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) hebben de handen ineengeslagen om dit te verduidelijken. Natuurlijk met input van degenen die hier dagelijks mee te maken hebben. Projectleider Sales Bansie ondersteunde drie werkgroepen voor drie verschillende zibs: Probleem, Allergie-intolerantie en Behandelaanwijzing bij het uitwerken van afspraken. 


Beter inzicht  

Bansie hoop dat er via het CMIO-netwerk en de wetenschappelijke verenigingen veel constructieve feedback komt. “Met onze online enquête toetsen we de voorstellen aan de praktijk van de zorgverleners”, zegt hij. Het invullen duurt hoogstens een kwartier. “Kostbare tijd, maar goed besteed! We willen maximaal aansluiten bij de praktijk. De antwoorden helpen echt om overbodige, dubbele of inconsistente registratie te voorkomen. Zo krijgen we zorginformatie van betere kwaliteit en dat maakt de zorg beter. Bovendien maakt het hergebruik mogelijk voor bijvoorbeeld gegevensuitwisseling en kwaliteitsregistraties”, vervolgt Bansie. “Het uiteindelijke doel is om een leidraad te ontwikkelen om zorggegevens eenduidig in het epd vast te leggen. Die leidraad is op zijn beurt dan weer het uitgangspunt voor eventuele aanpassingen in het epd.”

 

 

Wij hopen op je reactie! 
Wij hopen op veel feedback van zorgprofessionals op onze voorstellen, want daar worden ze beter van. Wil je de enquête invullen of wil je meer weten over het project ‘Eenduidig registreren, zo doen WE dat?’, neem dan contact op met Sales Bansie.