Toggle sidebar

De Basisgegevensset Zorg

De Basisgegevensset Zorg (BgZ) is ontwikkeld om goede overdracht van patiëntgegevens zo praktisch en snel mogelijk realiteit te maken.

De BgZ bestaat uit de gegevens die bijna altijd nodig zijn voor continuïteit van zorg. De BgZ is inmiddels omarmd als landelijke standaard. Steeds meer partijen implementeren de BgZ met voorrang in hun systemen. Dat geeft focus en het snelst profijt voor de meeste patiënten en zorgverleners.

BgZ als ‘patient summary’

De Basisgegevensset Zorg is eigenlijk een ‘patient summary’ van (medische) gegevens waarvan zorgverleners hebben bepaald dat ze van belang zijn voor continuïteit van zorg en specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant zijn. De BgZ is een beknopt klinisch document dat patiënt en zorgverleners kunnen gebruiken om de continuïteit van geplande en ongeplande zorg te ondersteunen. De BgZ kan dan worden gedeeld of uitgewisseld.

Steeds meer partijen geven voorrang aan BgZ

Steeds meer partijen zijn aan de slag om de BgZ met voorrang te implementeren in hun epd’s en andere technische systemen, zoals de academische ziekenhuizen, de algemene ziekenhuizen (VIPP), organisaties op het gebied van de care en de ggz, de eerste lijn en ook op het gebied van persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s) via MedMij.

Door de BgZ met voorrang te implementeren, hebben zorgbreed zoveel mogelijk mensen, zo snel mogelijk profijt van deze inspanningen.

BgZ geeft focus bij implementatie zibs

De BgZ is een selectie uit alle zorginformatiebouwstenen (zibs). Het model van de zibs zorgt dat zorgverleners gegevens eenduidig vastleggen en onderling kunnen delen en hergebruiken. Bij de BgZ gaat het om een set van gegevens die in vrijwel elke situatie relevant zijn.

De BgZ geeft focus bij zorgorganisaties, zorgverleners, leveranciers, overheid en ketenpartners bij de implementatie van zibs in zorgsystemen.

​In dit filmpje uitleg over het waarom van de Basisgegevensset Zorg.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten