Toggle sidebar

Ontstaan en visie programma

Het programma Registratie aan de Bron is gestart vanuit de behoefte om de registratie en het hergebruik van patiëntgegevens structureel te verbeteren.

Twee initiatieven zijn daarvoor bijeengekomen:

  • het NFU-consortium Kwaliteit van zorg ontwikkelde een visie op ‘documentatie en gebruik van zorggegevens’;
  • de epd-directeuren van de umc’s spraken in 2011 met elkaar af om hun nieuwe epd’s gestructureerd en gestandaardiseerd in te richten.

Daartoe is een project gestart met zorgverleners vanuit alle umc’s om de internationale standaard ‘Continuity of Care’ te vertalen voor Nederlands gebruik. Op basis van de opgestelde visie is geconstateerd dat er een grote ambitie lag om in de gezondheidszorg eenduidige patiëntinformatie te ontwikkelen, die uitwisselbaar is en die voor meer doeleinden gebruikt kan worden. Om hieraan handen en voeten te geven is het programma Registratie aan de bron gestart in 2014, op initiatief van de acht umc’s en Nictiz. De umc’s waren de eerste zorginstellingen die hun doelstellingen voor het programma concreet formuleerden en roadmaps ontwikkelden om daar te komen. In 2016 sloot de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen aan. Het programma spant zich in om ook andere zorgpartijen aan te laten sluiten.

NFU NVZ Nictiz