Onze missie

Registratie aan de bron maakt de zorg meer patiëntgericht omdat patiënten meer regie houden over hun leven en hun zorg. De overdracht van informatie wordt eenduidiger en completer. Daarmee stijgt de kwaliteit van die overdracht. Hergebruik van eenduidig vastgelegde data maakt zowel wetenschappelijk onderzoek als monitoring van de kwaliteit van zorg eenvoudiger. En daarbij zorgt eenduidig en eenmalig vastleggen van zorginformatie voor minder administratie- en registratielast.

 

Het programma is een initiatief van de acht umc’s en Nictiz. De umc’s waren de eerste zorginstellingen die hun doelstellingen voor het programma concreet formuleerden en roadmaps ontwikkelden om daar te komen. Inmiddels doen ook de NVZ, V&VN en FMS mee. Het programma spant zich in om ook andere zorgpartijen aan te laten sluiten.

 

Twee initiatieven liggen aan het ontstaan van het programma ten grondslag:

  • het NFU-consortium Kwaliteit van zorg ontwikkelde een visie op ‘documentatie en gebruik van zorggegevens’;
  • de epd-directeuren van de umc’s spraken in 2011 met elkaar af om hun nieuwe epd’s gestructureerd en gestandaardiseerd in te richten.

 

Daartoe is een project gestart met zorgverleners vanuit alle umc’s om de internationale standaard ‘Continuity of Care’ te vertalen voor Nederlands gebruik. Op basis van de opgestelde visie is geconstateerd dat er een grote ambitie lag om in de gezondheidszorg eenduidige patiëntinformatie te ontwikkelen, die uitwisselbaar is en die voor meer doeleinden gebruikt kan worden. Om hier handen en voeten aan te geven startte Registratie aan de bron in 2014.