Onze missie

Onze missie is betere zorg door eenduidig vastleggen van zorginformatie voor hergebruik. Zorginformatie is de rode draad in het zorgproces.

 

Artsen, verpleegkundigen, de patiënten zelf en andere zorgverleners die bij het zorgproces betrokken zijn, leggen voortdurend allerlei gegevens vast. Eenduidig en gestandaardiseerd registreren maakt het mogelijk om die zorginformatie te delen met collega-zorgverleners in eigen huis of in het zorgnetwerk. Eenduidige en gestandaardiseerde registratie is ook een belangrijke basis voor kwaliteitsregistraties en voor wetenschappelijk onderzoek.

 

BgZ en zibs

Het fundament voor eenheid van taal en daarmee voor eenduidig vastleggen wordt gevormd door de Basisgegevensset Zorg en zorginformatiebouwstenen (zibs) die al eerder door Registratie aan de bron werden ontwikkeld. In de huidige programmaperiode richten wij ons op het aanjagen en versnellen van de implementatie van de BgZ en zibs. We hebben gemerkt dat de implementatie zeer complex is en we ontwikkelen daarom op verschillende fronten good practices, modellen, methodieken en handleidingen die helpen bij implementatie en opschaling. Wij ontwikkelen daarnaast samen met stakeholders landelijke afspraken en richtlijnen voor verdere standaardisatie, die wij ook aandragen als basis voor wetgeving.

 

Ontstaan

Registratie aan de bron ontstond in 2014 als een initiatief van de acht umc’s en Nictiz. Inmiddels doen ook de NVZ, V&VN en FMS mee. Het programma bouwde voort op de visie die het NFU-consortium Kwaliteit van zorg formuleerde op wat destijds heette: ‘documentatie en gebruik van zorggegevens’.