Toggle sidebar

Doelstellingen 2020

Het programma Registratie aan de bron heeft heldere doelstellingen voor 2020. Deze doelstellingen zijn omarmd door het Informatieberaad, het zorgbrede, bestuurlijk overleg met zorgveldpartijen onder voorzitterschap van VWS.

Doelstellingen

  • 80% van de zorginformatie van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) wordt gestructureerd en eenduidig vastgelegd door zorgverleners en patiënten. De BgZ bestaat uit zorginformatie die hergebruikt kan worden. Deze doelstelling is randvoorwaardelijk voor alle andere doelstellingen met betrekking tot hergebruik.
  • Elke patiënt heeft toegang tot zijn zorginformatie en een groot deel van de patiënten gebruikt deze info ook, voert de regie erover en voegt zorginformatie toe.
  • 80% van de overdracht tussen zorgverleners binnen en buiten het umc vindt plaats door hergebruik van informatie die in het zorgproces eenduidig is vastgelegd.
  • Aanlevering van kwaliteitsinformatie wordt voor 80% verkregen door hergebruik van zorginformatie uit het zorgproces.
  • Meer dan 50% van de zorginformatie die relevant is bij patiëntgebonden onderzoek wordt verkregen door hergebruik van zorginformatie uit het zorgproces. Het gaat hierbij om de top 5 van voor onderzoek meest hergebruikte gegevens die in het kader van het reguliere zorgproces op een gestandaardiseerde en gestructureerde wijze zijn vastgelegd in het epd. Deze zijn op een FAIR wijze beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek rekening houdend met vigerende wet- en regelgeving
  • Het verspreiden van het gedachtegoed van het programma over het zorgveld.

Pijlers 2018

Registratie aan de bron baseert haar strategie, activiteiten en projecten in 2018 op drie pijlers:

  • De verdere doorontwikkeling van de standaarden.
  • Monitoring en ondersteuning van implementatie. Zodat de techniek aansluit op het zorgproces.
  • Stimulering en ondersteuning van organisatorische implementatie en gedragsverandering.

Een belangrijk fundament voor de toekomst wordt gelegd door activiteiten te ontplooien onder de noemer ‘borging’. Registratie aan de bron is namelijk een beweging in de zorg die in gang is gezet en waarvan we de resultaten willen borgen.

Roadmaps

Iedere umc heeft in een zogenaamde roadmap vastgelegd op welke manier het de doelstellingen gaat bereiken. Deze roadmaps zijn per umc verschillend, onder meer omdat de umc’s allemaal in een andere fase van epd-ontwikkeling zitten.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten