Doelstellingen 2020

Het programma Registratie aan de bron heeft heldere doelstellingen voor 2020. Deze doelstellingen zijn omarmd door het Informatieberaad, het zorgbrede, bestuurlijk overleg met zorgveldpartijen onder voorzitterschap van VWS.

Schermafbeelding 2019 11 27 om 19.41.51 111954719611

Doelstellingen

  • 80% van de zorginformatie van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) wordt gestructureerd en eenduidig vastgelegd door zorgverleners en patiënten. De BgZ bestaat uit zorginformatie die hergebruikt kan worden. Deze doelstelling is randvoorwaardelijk voor alle andere doelstellingen met betrekking tot hergebruik.
  • Elke patiënt heeft toegang tot zijn zorginformatie en een groot deel van de patiënten gebruikt deze info ook, voert de regie erover en voegt zorginformatie toe.
  • 80% van de overdracht tussen zorgverleners binnen en buiten het umc vindt plaats door hergebruik van informatie die in het zorgproces eenduidig is vastgelegd.
  • Aanlevering van kwaliteitsinformatie wordt voor 80% verkregen door hergebruik van zorginformatie uit het zorgproces.
  • Meer dan 50% van de zorginformatie die relevant is bij patiëntgebonden onderzoek wordt verkregen door hergebruik van zorginformatie uit het zorgproces. Het gaat hierbij om de top 5 van voor onderzoek meest hergebruikte gegevens die in het kader van het reguliere zorgproces op een gestandaardiseerde en gestructureerde wijze zijn vastgelegd in het epd. Deze zijn op een FAIR wijze beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek rekening houdend met vigerende wet- en regelgeving
  • Het verspreiden van het gedachtegoed van het programma over het zorgveld.

Pijlers 2019 - 2021

De stuurgroep van Registratie aan de bron concludeert in april 2018 dat het moment van vrijblijvendheid voorbij is. Er zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet, het programmaprincipe wordt inmiddels breed herkend en het belang daarvan wordt erkend. Maar, zo concludeert men, het zetten van stappen om zorgbreed te komen tot eenduidig (en zo mogelijk eenmalig) vastleggen voor hergebruik, wordt nog niet altijd en overal voldoende gevoeld als een zorgbrede verantwoordelijkheid. Daarom moet de Nederlandse zorg toewerken naar een moment waarop het Registratie aan de bron-principe leidend is. 

 

Registratie aan de bron richt zich de komende jaren daarom op zes pijlers:  

1.  Cultuur en verspreiding van het principe Registratie aan de bron 

2.  Huis in orde 

3.  Platform: expertise voor implementatie en doorontwikkeling 

4.  Hergebruik voor verduurzamen van Kwaliteitsregistraties 

5.  Hergebruik voor patiëntgebonden onderzoek  

6.  Uitwisseling in de regio 

 

Binnen die pijlers worden projecten en pilots uitgevoerd die bijdragen aan een breder gebruik van standaarden en een bredere verspreiding en borging van eenheid van taal, aan verbetering in systemen en aan een andere manier van werken (gedrag en cultuur). De resultaten van projecten worden actief verspreid om opschaling en een brede implementatie te bevorderen. Daarnaast monitort het programma de voortgang van de roadmaps binnen de umc’s 

​Roadmaps

Iedere umc heeft in een zogenaamde roadmap vastgelegd op welke manier het de doelstellingen gaat bereiken. Deze roadmaps zijn per umc verschillend, onder meer omdat de umc’s allemaal in een andere fase van epd-ontwikkeling zitten.