Toggle sidebar

Doelstellingen 2020

Het programma Registratie aan de bron heeft heldere doelstellingen voor 2020. Deze doelstellingen zijn omarmd door het Informatieberaad, het zorgbrede, bestuurlijk overleg met zorgveldpartijen onder voorzitterschap van VWS.

Doelstellingen

  • 80% van de zorginformatie van de basisgegevensset wordt gestructureerd en eenduidig vastgelegd door zorgverleners en patiënten. De basisgegevensset bestaat uit zorginfomatie die hergebruikt kan worden.
  • Elke patiënt heeft toegang tot zijn zorginformatie en een groot deel van de patiënten gebruikt deze info ook, voert de regie erover en voegt zorginformatie toe.
  • 80% van de overdracht tussen zorgverleners binnen en buiten het umc vindt plaats door hergebruik van informatie die in het zorgproces eenduidig is vastgelegd.
  • Aanleveren van kwaliteitsinformatie aan de vijf belangrijkste spelers gaat voor 80% door hergebruik van zorginformatie uit het zorgproces.
  • Meer dan 50% van de zorginformatie die relevant is bij patiëntgebonden onderzoek wordt verkregen door hergebruik van zorginformatie uit het zorgproces.

Roadmaps

Iedere umc heeft in een zogenaamde roadmap vastgelegd op welke manier het de doelstellingen gaat bereiken. Deze roadmaps zijn per umc verschillend, onder meer omdat de umc’s allemaal in een andere fase van epd-ontwikkeling zitten. Binnenkort vindt u hier samenvattingen van de roadmaps.

NFU NVZ Nictiz