Doelstellingen 2020

Het programma Registratie aan de bron hanteert concrete doelstellingen ten aanzien van het eenmalig vastleggen en hergebruik van gegevens. Deze doelstellingen zijn omarmd door het Informatieberaad, het zorgbrede, bestuurlijk overleg met zorgveldpartijen onder voorzitterschap van VWS.

Schermafbeelding 2019 11 27 om 19.41.51 111954719611

Doelstellingen

De oorspronkelijke Outcomedoelen 2020 zijn niet gehaald. Voorjaar 2020 heeft het Informatieberaad de targets naar beneden bijgesteld. Dit zijn de doelstellingen die nu ook door Registratie aan de bron worden gehanteerd voor het eenduidig vastleggen en hergebruik van zorginformatie in de umc's:
  • Vastleggen BgZ door zorgverleners en patiënten. Relevante zibs worden vastgelegd: eind 2021: 50-70%, eind 2022: 70-95%.
  • Elke patiënt heeft toegang tot zijn zorginformatie en een groot deel van de patiënten gebruikt deze info ook, voert de regie erover en voegt zorginformatie toe.
  • 80% van de overdracht tussen zorgverleners binnen en buiten het umc vindt plaats door hergebruik van informatie die in het zorgproces eenduidig is vastgelegd.
  • Aanlevering van kwaliteitsinformatie. Relevante zibs beschikbaar voor hergebruik: eind 2021: 50%, eind 2022: 70%
  • Hergebruik voor wetenschappelijk onderzoek. Relevante zibs beschikbaar voor hergebruik: eind ’2021: 80%, eind 2022: 95%.

 

Ieder umc heeft in een roadmap vastgelegd op welke manier het de doelstellingen gaat bereiken. Deze roadmaps zijn per umc verschillend, onder meer omdat de umc’s allemaal in een andere fase van epd-ontwikkeling zitten.

Onze aanpak 

Wij werken aan deze doelstellingen vanuit drie thema's: 
  1. Soepele implementatie van de BgZ en zibs. Hiermee richten we ons met name op het vastleggen van de BgZ door zorgverleners. De BgZ en zibs vormen het fundament onder de eenheid van taal en voor eenduidig registreren van zorginformatie voor hergebruik. Registratie aan de bron jaagt de implementatie van de BgZ en zibs aan door de voortgang in de umc’s te monitoren en door modellen, methodieken en handleidingen te ontwikkelen, te delen en actief uit te dragen.
  2. Hergebruik van zorginformatie. Hiermee richten we ons op het bevorderen van hergebruik voor specifieke doeleinden. In de praktijk vergt hergebruik aanpassingen op verschillende fronten en afspraken met vele betrokkenen op meerdere niveaus. In welgekozen pilots ontwikkelen we good practices waarin we laten zien dat automatisch uitwisselen vanuit het epd mogelijk is en wat daarvoor nodig is. We maken op basis van de kennis en ervaring die we daarbij opdoen handleidingen die ingezet kunnen worden voor landelijke opschaling.
  3. Registreren is mensenwerk. Dit thema is ondersteunend aan zowel de implementatie van BgZ en zibs als aan het in de praktijk realiseren van hergebruik van zorginformatie. Voor dat laatste is op juiste wijze registreren cruciaal. Zorginformatie vastleggen volgens de principes van Registratie aan de bron betekent voor de betrokken zorgprofessionals en medewerkers zorgadministratie een verandering in hun de manier van werken. Dit is een aspect dat we voorheen minder in het vizier hadden. Het vraagt van ons bijvoorbeeld dat we overtuigend zichtbaar maken dat verbetering nodig én mogelijk is, hoe dat dan werkt en wat het oplevert. Door ons op de mensen te richten en en het veranderproces te ondersteunen, mikken wij ook op een vliegwieleffect van zorgprofessionals die zelf actief de beweging naar eenduidig en gestructureerd registreren verder aanjagen.

 

Naast deze thema’s werken we landelijk aan verbinding en commitment op het gebied van eenduidig registreren van zorginformatie.