Nieuws

Programmadag: Leren van Implementeren

Publicatie datum: 18 november 2019
Zes cases uit umc's

De successen van Registratie aan de Bron

De opening is aan Carolien Bouma, de nieuwe programmaleider van Registratie aan de Bron. Zij spreekt de aanwezigen toe als ambassadeurs van het gedachtengoed van het programma. In het kort benoemt ze de behaalde successen tot nu toe; De BgZ die de landelijke standaard is geworden voor overdracht van zorggegevens. De zorginformatie bouwstenen (zibs) die zijn omarmd als landelijke standaard en door veel landelijke programma’s al worden gebruikt. Het beheer van de zibs dat is overgedragen aan Nictiz. De ontwikkeling van het Doeboek en de Serious Game. De game is al bijna 150 keer gespeeld in het land! Registratie aan de Bron is trots. Op de behaalde mijlpalen en op de mensen die aanwezig zijn vandaag en die samen de community vormen die nodig is om de zorg uniform en eenduidig te laten registreren.  

Wat kunnen we leren van de praktijkverhalen?

De praktijkverhalen uit de ziekenhuizen leveren veel inzichten. Zo vertelt Liesbeth Langenhuysen dat het Radboudumc al veel verder is dan mensen weten. Ze vindt dat er meer marketing inspanning nodig is om de belangrijkheid en de status van waar ze al zijn te laten verkondigen in de regio. Saskia de Jong van Universitair medisch centrum Groningen legt de nadruk in haar verhaal op het belang van het in het vizier houden van het hogere doel en ‘het aan de praat krijgen van de keten’. Het implementeren van de principes van Registratie aan de Bron is een fase van lopend groeien en leren.

 

Kees Brobbel van Leids Universitair Medisch Centrum heeft een soortgelijke boodschap. Het verhaal ‘van bovenaf’ is uitermate belangrijk. Het is de taak van het bestuur om hierin visie uit te dragen. Maar een nog belangrijker inzicht geeft Brobbel met zijn aanpak om ook “Bottom-up” te werken. Geef zorgprofessionals een dashboard en data en laat ze zichzelf afvragen of het klopt wat er staat. Het antwoord maakt ze nieuwsgierig naar de bron die door henzelf is ingevuld. En dan ineens valt het kwartje, namelijk dat het een schat aan informatie oplevert. Bovendien hebben anderen er ook wat aan. Guido van den Broek van het HoofdHalsCentrum van het Radboudumc is stellig dat in hun succesverhaal het analyseren van de patiëntjourney cruciaal is geweest. Het zorgproces centraal is het belangrijkste vertrekpunt voor uniforme registratie, zo blijkt uit alle verhalen.

 

Training, training, training, Nathalie Kaiser van Erasmus MC en Viola Brouwer van Amsterdam UMC vertellen beiden over hun onderzoek naar de tevredenheid van de gebruiker met het epd in combinatie met het efficiënt gebruik van het epd. Resultaten tot nu toe tonen dat er nog wel wat te verbeteren valt. De resultaten uit Amsterdam (Rotterdam bevindt zich nog in onderzoeksfase) tonen ook aan dat de tevredenheid met het epd gerelateerd is aan het efficiënt gebruik van het epd. Uit onderzoek, onder meer uit Amerika, is ook bekend dat organisaties die epd trainingen geven meer mensen hebben die blij zijn met het epd. De focus de komende jaren zal daarom liggen op alle vormen van trainingen en trainingsprogramma’s. De resultaten van het onderzoek maken het mogelijk om de trainingen veel beter toe te spitsen op wat nodig is. Van peer-to-peer trainingen en job shadowing tot het inzetten van key users per afdeling. Daarbij voegt het onderzoek uit Amsterdam, dat de vragenlijst ook verspreidde onder verpleegkundigen, nog een belangrijke conclusie toe: het belang van het in het proces betrekken van alle zorgprofessionals, niet alleen de artsen. 

Tot slot

Het is mooi om eerlijke en leerzame verhalen te delen met mensen die het gedachtengoed van Registratie aan de Bron omarmen en uitdragen. De volgende fase voor het programma is ‘focus op implementatie’ en deze dag voegt hier nog een extra dimensie aan toe. Het elkaar opzoeken, kennis delen, adviseren en bevragen zijn belangrijke hulpbronnen. Hierin ligt een schone taak voor Registratie aan de Bron het komende jaar. 

Dank!

Dank voor de waardevolle bijdrage van Liesbeth Langenhuysen, Saskia de Jong, Kees Brobbel, Nathalie Kaiser, Viola Brouwer, Guido van den Broek, de aanwezigheid van alle ambassadeurs en de goede organisatie. 

Masterclass 3 december 2019.

Op 3 december organiseren wij opnieuw een Masterclass waarin we antwoord geven op verschillende implementatie vraagstukken, zoals; Wat komt kijken bij implementatie en wie zijn daarbij nodig? Wat zijn de ontwikkelingen in het land, waar kun je vandaag zelf mee starten en wat kun je morgen doen? Wees welkom en meld je hier aan. En fijn als je het rondzingt bij je collega’s.