Nieuws

In gesprek met NFU

Publicatie datum: 10 december 2018
  • #Interviews
  • #Jaarbeeld2018

‘Vermindering van de registratielast is een van de kernpunten van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg waaronder ook de NFU haar handtekening heeft gezet. Het principe van Registratie aan de bron is hierbij leidend.

 

Met de ontwikkeling en uitrol van de Basisgegevensset Zorg en de daarbij behorende zorginformatiebouwstenen heeft Registratie aan de bron een belangrijke stap gezet om een goede overdracht van patiëntgegevens zo praktisch en snel mogelijk realiteit te maken. Zowel binnen de medisch specialistische zorg maar ook met de andere sectoren. De NFU blijft zich hier van harte voor inzetten.’


Willy Spaan, voorzitter Nederlandse Federatie van umc’s, voorzitter LUMC