Nieuws

In gesprek met ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Publicatie datum: 10 december 2018
  • #Interviews
  • #Jaarbeeld2018

‘Wat mij het afgelopen jaar is opgevallen is dat ik steeds meer mensen in de zorg hoorde praten over het belang van ‘Eenheid van Taal’. Of je nu zorgprofessionals, zorgbestuurders of ict-leveranciers spreekt, je merkt dat Eenheid van Taal leeft. Ik hoef steeds minder mensen te overtuigen dat we zorginformatie eenmalig en op een eenduidige manier met elkaar vastleggen.

 

Zo kunnen gegevens makkelijker van het ene naar het andere ziekenhuis worden overdragen en zijn deze gegevens straks niet meer voor meerdere interpretaties vatbaar. Dat helpt zorgprofessionals in hun werk en leidt ook tot meer inzicht in zorggegevens voor de patiënt.

 

Een beeld dat mij is bijgebleven als ik terugdenk aan 2018 is het moment waarop de bestuurders van het Informatieberaad Zorg de Basisgegevensset Zorg en de zorginformatiebouwstenen als standaard voor de zorg vaststelden. Dat was een ontzettend belangrijk moment op weg naar Eenheid van Taal en ik zie dit als een belangrijk wapenfeit. Vervolgens zie, hoor en lees je dan hoeveel mensen dagelijks keihard werken om dit mogelijk te maken. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen, bij koepelorganisaties in de zorg, bij ict-leveranciers en natuurlijk bij het programma Registratie aan de Bron. Dit programma is een belangrijke aanjager voor het realiseren van Eenheid van Taal in de zorg. Zo draagt ook Registratie aan de Bron bij aan de juiste informatie op de juiste plek en daarmee aan de juiste zorg op de juiste plek. Dit deden we in 2018 voor de mensen die zorg nodig hebben en voor de mensen die zorg verlenen. En daar blijven we ons ook in 2019 en daarna iedere dag voor inzetten!’

Erik Gerritsen, secretaris-generaal, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voorzitter van het Informatieberaad Zorg