Nieuws

In gesprek met hoogleraar Kwaliteit en Uitkomsten van de Zorg, Erasmus MC

Publicatie datum: 10 december 2018
  • #Interviews
  • #Jaarbeeld2018

‘Het patiëntperspectief op een wat objectievere manier inzichtelijk maken, dat is voor mij de basis van waardegedreven zorg. Wat heeft ons handelen voor gevolgen voor de individuele patiënt? Waardegedreven zorg kent drie pijlers, namelijk het goede gesprek voeren met de patiënt, samenwerking in de keten, en het leren van de eigen data; in het eigen team maar ook tussen umc’s en ziekenhuizen.

 

Per ziektebeeld willen we komen tot een zo klein mogelijke uitkomstenset. Die set is gebaseerd op uitkomsten die de patiënt zelf rapporteert, en op klinische gegevens die in het zorgproces in het epd worden vastgelegd. Registratie aan de bron is dan ook een vanzelfsprekende voorwaarde voor waardegedreven zorg. De klinische data, of zorginformatie, moet gestructureerd zijn vastgelegd om weer gebruikt te kunnen worden. De uitkomstenset zal dus gebaseerd moeten zijn op de zibs en de BgZ. Tussen Registratie aan de bron en het NFU-programma Waardegedreven Zorg wordt de samenwerking dan ook steeds intensiever.’

Jan Hazelzet, hoogleraar Kwaliteit en Uitkomsten van de Zorg, Erasmus MC