Nieuws

In gesprek met Citrienfonds

Publicatie datum: 10 december 2018
  • #Interviews
  • #Jaarbeeld2018

Registratie aan de bron is een van de programma’s gefinancierd door het Citrienfonds. Samen verbeteren de programma’s de kwaliteit van zorg met als kerndoelstelling: de juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek. Er is samenhang en samenwerking tussen de programma’s;

 

zo werken we in projecten samen met zowel Naar regionale Oncologienetwerken als E-Health. ‘Regionale oncologienetwerken vormen een prachtige proeftuin om de principes van Registratie aan de bron in de praktijk te brengen.’ Dat vindt Hans Nijman, hoogleraar oncologische gynaecologie in het UMCG en landelijk programmaleider van Naar regionale oncologienetwerken. ‘Als je wilt samenwerken als huisarts, verpleeghuisarts en specialist in ziekenhuizen, is de uitwisseling van gegevens een kernaspect. Het is essentieel dat je goed met elkaar afspreekt wat je met elkaar deelt. En dat is natuurlijk wat wij gaan doen door vaste gegevenssets voor bepaalde tumorsoorten vast te stellen en wat Registratie aan de bron zorgbreed beoogt en met de zorginformatiebouwstenen (zibs) faciliteert.’ Nijman vertelt dat ‘zijn’ programma gebruik wil maken van Registratie aan de bron om de overdracht tussen de verschillende partners in een oncologisch netwerk te vergemakkelijken, maar is ook geïnteresseerd in het hergebruik van eenduidig vastgelegde zorginformatie. ‘Wetenschappelijk onderzoek wordt makkelijker, bijvoorbeeld doordat er meer data tot onze beschikking komen. Ook op het gebied van kwaliteitsinformatie kunnen we een slag maken door data te hergebruiken.’