Nieuws

Handvatten voor succesvol invoeren epd

Publicatie datum: 27 juni 2019

Hoe zorgprofessionals het effect van een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (epd) beleven verschilt per umc. Het maakt uit of de zorginstelling daarvoor al werkte met een (eenvoudig) epd of met een papieren dossier. De invoering wordt niet op alle aspecten als een vooruitgang ervaren en de verwachtingen zijn niet voor iedereen uitgekomen. Ook blijkt dat de documentatielast na de invoering van een epd iets toeneemt.

 

Tot deze conclusies komt Erik Joukes die de effecten van het implementeren van een gestructureerd en gestandaardiseerd elektronisch patiëntendossier onderzocht. Zowel het implementeren van een epd als het verhogen van de mate van het gestructureerd gegevens vastleggen zijn gecompliceerde processen. Hierin spelen technische oplossingen, veranderende manieren van werken en menselijke interacties een rol. Het is belangrijk dat epd implementatieteams uitzoeken wat de verwachtingen omtrent diverse thema’s zijn bij de eindgebruikers en of deze verwachtingen realistisch zijn in het licht van het nieuwe epd. Joukes schurkt hiermee aan tegen de dagelijkse praktijk van registreren aan de bron.

 

De onderzoeker richtte zich met name op de percepties van zorgverleners en hoe deze veranderen wanneer ze geconfronteerd worden met de consequenties van de implementatie van een nieuw epd. Joukes geeft in zijn proefschrift een model dat de onderliggende aspecten en belangrijkste succesfactoren beschrijft voor de adoptie van het gestructureerd vastleggen van gegevens door zorgprofessionals. De succesfactoren zijn anders voor centra die al eerder met een (eenvoudig) epd werkten, vergeleken met centra die een papieren dossier gebruikten. Het model kan worden gebruikt om de huidige stand van zaken in een zorginstelling te bepalen en te bespreken,en om de effecten van geplande interventies te beoordelen.

 

De studie van Joukes biedt handvatten voor organisaties die een nieuw epd willen invoeren, of de adoptie van gestructureerd vastleggen van gegevens willen verhogen. De promovendus wijst erop dat de invoering succesvoller kan verlopen als verstandig wordt omgegaan met de nu bekende problemen.

 

Joukes promoveerde op 27 juni aan Amsterdam UMC.

 

Implementing structured data in Electronic Health Records