Event | 30 oktober 2019

Terugblik: goed bezochte Masterclass over hergebruik van zorginformatie

Publicatie datum: 19 oktober 2019
  • #Hergebruikzorginformatie

Hot topic

Op de dag dat Minister Bruins in de media uit dat artsen moeten beschikken over medische informatie van een patiënt in geval van nood, zit de Masterclass van Registratie aan de bron vol met mensen die samen zorgdragen voor een betere digitale uitwisseling van zorginformatie. Deelnemers maken kennis met de principes van Registratie aan de bron en de praktische vertaling. 

Samen werken aan uniforme registratie

Vandaag zijn het vooral adviseurs, (IT)projectleiders en enkele zorgprofessionals die worden meegenomen in de wereld van hergebruik van zorginformatie en de principes van Registratie aan de bron. Carolien Bouma, kersverse programmaleider is enthousiast: ‘ons programma is er om de zorg en de zorgprofessional te stimuleren om samen te werken aan heldere en uniforme registratie, en er zit een mooie beweging in onze missie. We lijken het allemaal eens te zijn over de boodschap. De vraag is niet meer ‘of’ maar ‘hoe’ we het moeten doen.’

Successen tot nu toe

Registratie aan de bron is een landelijk programma waarin principes en producten zijn ontwikkeld om zorginformatie eenmalig en op een van zorginformatiebouwstenen (zibs) en de toepassing hiervan in de praktijk is een concrete invulling. De Basisgegevensset Zorg (BgZ) wordt met voorrang in veel ziekenhuizen geïmplementeerd en betreft een subset van de zibs die gezien kan worden als de ‘patient summary’. Door gegevens eenduidig aan de bron, d.w.z. in het dossier van de patiënt, conform de standaard, gestructureerd en gecodeerd vast te leggen, wordt een basis gelegd voor elektronische gegevensuitwisseling.

Voordelen van eenduidige registratie

Eenmalig, eenduidig vastleggen van zorginformatie, zodat zorginformatie hergebruikt kan worden, draagt bij aan betere zorg. Daarbij staat het zorgproces centraal. Door met elkaar afspraken te maken over wat er, wanneer en hoe wordt vastgelegd ten behoeve van het zorgproces, kan deze informatie beschikbaar worden voor verschillende doeleinden. Voor overdracht, onderzoek en kwaliteitsverantwoording. Dit draagt bij aan het verminderen van de administratieve lasten.

Principes van Registratie aan de bron

Het principe ‘eenmalig, eenduidig vastleggen voor meervoudig gebruik’ levert geen discussie, zo bleek uit de interactieve vragen die tijdens de Masterclass gesteld worden aan de deelnemers. De mensen blijken hongerig naar het antwoord op de vraag ‘hoe doe je dat dan?’ Het antwoord daarop komt met de uitleg over de systematiek van het registreren en uitwisselen door Yoen van der Linden en Gé Klein Wolterink, beiden adviseur van Registratie aan de bron.

Zorgproces centraal

Yoen benadrukt in alles dat het centraal stellen van het zorgproces de belangrijkste eerste stap is om te komen tot uitwisseling van klinisch relevante informatie. Yoen laat zien hoe hiervoor het procesmodel van de ZiRA behulpzaam is. Ook is er uitgebreid aandacht voor het door Registratie aan de bron ontwikkelde Doeboek. Het boek bevat heldere stappen om vanuit het zorgproces te komen tot de definitie van een dataset voor kwaliteitsregistraties, gebaseerd op de standaarden, in het bijzonder de zibs.

Implementatie- en uitwisselingsmodel

Gé laat zien op welke niveaus er afspraken gemaakt moeten worden en geeft hiervoor toelichting op het 5-lagenmodel. Hiervan afgeleid presenteert Gé het binnen Registratie aan de bron ontwikkelde implementatiemodel en uitwisselingsmodel. Hierin worden alle stappen inzichtelijk gemaakt die doorlopen moeten worden. Ook wat je per stap moet regelen en wie daarbij betrokken zijn. De stappen zijn vervat in handige checklists.

Iedereen aan zet

De adviseurs van Registratie aan de bron kijken terug op een dynamische middag. Yoen antwoordt lachend op de vraag wat ze hoopt dat de deelnemers geleerd hebben: ‘’Willen wij informatie-uitwisseling in de zorg mogelijk maken dan moeten we het zorgproces centraal zetten. En…’ vervolgt ze, ‘… de enthousiaste kwaliteitsadviseur die ik net sprak had ook een goede opmerking. Hij stuurt al zijn collega’s naar de volgende masterclass. Een mooi compliment.’ aldus Yoen. 

Volgende MasterClass is 3 december 2019

In december is er weer een MasterClass. Dit keer in Utrecht, in Vergadercentrum Domstad van 13.00 uur tot 17.00 uur met aansluitend een netwerkborrel. Deelname is gratis. Heb je vragen? Mail je gegevens dan naar info@registratieaandebron.nl

Aanmelden? Aanmelden kan hier