Nieuws

Doeboek kwaliteitsregistraties versnelt hergebruik zorginformatie

Publicatie datum: 9 juli 2019
  • #
  • #Hergebruikzorginformatie

Het Doeboek kwaliteitsregistraties is een praktische handleiding die wetenschappelijke verenigingen, (kwaliteit)registraties en betrokken partijen helpt om tot een (landelijke) dataset voor aanlevering aan een registratie te komen. Dit op basis van het zorgproces en data die wordt vastgelegd in het EPD. Alleen gegevens die klinisch relevant zijn worden aangeleverd, niet in de laatste plaats om de administratiedruk te minimaliseren. De principes van Registratie aan de bron, ’eenduidig, eenmalig vastleggen, gericht op hergebruik’, zijn leidend.

Boek 111954920539

Het Doeboek kan worden gebruikt door teams om zo’n dataset te definiëren, voor het doorontwikkelen van bestaande- én nieuw op te zetten registraties.

Doeboek overstijgt kwaliteitsregistraties

Door juist ingerichte systemen, afspraken over welke klinisch relevante informatie minimaal wordt vastgelegd en juiste vastlegging van eenduidige zorginformatie, wordt het automatisch vullen van kwaliteitsregistraties mogelijk. De eerste stap richting dit einddoel is het zorgproces in kaart brengen inclusief de minimale gegevensset. Om het wiel niet opnieuw uit te vinden kan gebruik worden gemaakt van de Ziekenhuis Referentie Architectuur (ZiRA). Door de stappen van ZiRA te volgen kan het zorgproces met de bijbehorende clusters van informatie op een uniforme wijze worden uitgewerkt.

Na de eerste analyse van de gegevensset aan de hand van het zorgproces wordt een concept-dataset voor de kwaliteitsregistratie opgesteld. Om deze dataset te analyseren op compatibiliteit met de zibs voorziet het Doeboek in een sjabloon en een handleiding.

Cataractregistratie

Het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG) heeft het Doeboek al omarmd. De oogartsen hebben de handleiding gebruikt om te komen tot een dataset voor aanlevering aan de cataractregistratie waarvan er zo’n 180.000 op jaarbasis in Nederland worden uitgevoerd. Ze hebben het zorgproces in kaart gebracht en daaruit een dataset afgeleid. Het Radboudumc is het eerste ziekenhuis waar deze dataset geïmplementeerd wordt in de processen en het Epic EPD. Zij bekijken welke eventuele aanpassingen in proces of systeem nodig zijn om de gegevens in het EPD te kunnen uitwisselen met de cataractregistratie. Om vertrouwd te raken met het eenmalig eenduidig vastleggen voor hergebruik is ook de serious game Medische Centrum Oost ingezet. Een volgende stap is om een registratie bij een ziekenhuis met een Chipsoft EPD op te pakken.

Aan de slag

Het beschrijven en verduurzamen van datasets voor kwaliteitregistraties is niet voor iedereen ‘appeltje eitje’. Het Doeboek is voor iedereen beschikbaar, maar gebruik ervan zal gefaseerd worden begeleid. Er worden reeds inloopmiddagen en –avonden georganiseerd, een algemene- en een verdiepende training zijn in ontwikkeling. Voor extra informatie of vragen: info@registratieaandebron.nl

 

Hier link naar sjabloon analyse kwaliteitsregistratie