Nieuws

"We leggen de basis voor digitale uitwisseling voor álle patiëntgroepen"

Publicatie datum: 17 september 2020

Hoe regel je op korte termijn de digitale gegevensuitwisseling van patiënten met Covid-19 tussen alle ziekenhuizen? "Kies voor een oplossing die praktisch haalbaar is", zegt projectleider Erik van Es van Registratie aan de bron. "Het betere is vaak de vijand van het goede."

 

Voor een goede overdracht van een patiënt met Covid-19 van ziekenhuis A naar ziekenhuis B is een specifieke set data nodig: patiëntgegevens uit de Basisgegevensset Zorg (BgZ), beelden, zoals longfoto’s, en een verwijsbrief met samenvatting. Erik van Es, projectleider digitale gegevensuitwisseling Covid-19 bij Registratie aan de bron: “Idealiter worden die gegevens gestructureerd uitgewisseld. Dus rechtstreeks gegenereerd, verstuurd en ontvangen via de ziekenhuis-epd’s zonder dat zorgverleners extra handelingen hoeven te verrichten. Dat is onze ambitie, onze stip op de horizon.” 

Van Es houdt zich bezig met veranderingen in de zorg en in het sociaal domein, vaak op het snijvlak van zorg en ict. Hij is betrokken geweest bij verschillende projecten en programma’s rondom de implementatie van regionale of landelijke digitale gegevensuitwisseling. Een van zijn eerste projecten ging over digitale gegevensuitwisseling in de regio Twente: “Daar heb ik geleerd wat gegevensuitwisseling ons brengt en wat er nodig is om het voor elkaar te krijgen.” 

En ook dat het betere vaak de vijand is van het goede; een waarschuwing tegen te veel perfectionisme: “Je moet op een gegeven moment gewoon beginnen. Start met een basis die meerwaarde biedt en bouw die stapsgewijs uit. Het is niet alleen een kwestie van techniek; zorgverleners moeten die techniek ook leren gebruiken.”  

Erik van Es: "Start met een basis die meerwaarde biedt en bouw die stapsgewijs uit"

Tussenstap

De oplossing van Twiin voor het landelijk uitwisselen van beelden en verslagen vormt de basis voor de Covid-19 gegevensuitwisseling. Van Es: “De Twiin-oplossing stelt ziekenhuizen in staat om met één druk op de knop beelden uit te wisselen. Daar bouwen wij op voort, met als doel om de BgZ straks ook met één druk op de knop te kunnen versturen. Maar dat vraagt de nodige tijd en afstemming. Daarom zetten we nu eerst een tussenstap: we delen de BgZ voorlopig als gestructureerde pdf die handmatig kan worden geüpload en toegevoegd aan het patiëntdossier. Voor zorgverleners is het al een enorme winst dat ze de BgZ op die manier kunnen uitwisselen.” Binnenkort start er een pilot met vier ziekenhuizen om dit te testen: het LUMC, het Groene Hart Ziekenhuis, het UMCG en het BovenIJ Ziekenhuis. 

Van Es: “Als we dit eenmaal hebben staan voor patiënten met Covid-19, dan kunnen we het voor alle patiëntgroepen gebruiken. Dan hebben we een basis neergezet waarmee we beelden, brieven en de BgZ voor alle patiëntgroepen en tussen alle ziekenhuizen kunnen uitwisselen.” 


Belangrijk fundament

“Alles klopt aan dit project”, vindt hij. “Er is commitment van de juiste partijen, een stip op de horizon, maar ook een behapbare stap op de korte termijn. We respecteren de oplossingen die er al zijn en zorgen dat die goed aansluiten op wat we landelijk realiseren. Twiin heeft een geoliede machine opgetuigd voor de implementatie, vanuit Registratie aan de bron vullen we die aan met kennis van het zorgproces en de BgZ.” Vlak ook niet de ervaringen uit die zijn opgedaan met de implementatie van het tijdelijke Philips Covid-19 portaal, aldus Van Es: “Die ervaringen helpen ons enorm. Een heel belangrijke succesfactor was bijvoorbeeld een digitale ontmoetingsplek in Teams waar ziekenhuizen informatie vinden, best practices delen en vragen stellen. Zo’n omgeving hebben wij nu ook  ingericht. We creëren een belangrijk fundament voor de digitale uitwisseling van álle patiëntgegevens. Het maakt me erg enthousiast om daar onderdeel van te zijn.” 

 Aanmelden kan via info@twiin.nl

 

Betere overdracht bij verplaatsing Covid-patiënten

De Covid-piek van dit voorjaar leidde tot verplaatsing van IC-patiënten tussen ziekenhuizen. Toen werd pijnlijk zichtbaar dat de bijbehorende overdracht van patiëntgegevens op een aantal punten te wensen overliet. De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) heeft daarom het initiatief genomen om zo snel mogelijk landelijke uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg mogelijk te maken. 

Lees hier het volledige artikel (publicatiedatum 24 augustus 2020)