Event | 25 juni 2020

Uitnodiging Bijeenkomst: BgZ - Hergebruik, hoe doe je dat

Publicatie datum: 26 mei 2020
  • #BgZenzibsimplementatie
  • #Veranderingvangedrag
  • #Hergebruikzorginformatie
BgZ: Hergebruik, hoe doe je dat?
Zorginformatie eenmalig vastleggen en meervoudig gebruiken. In module 3 van VIPP 5 wordt de stap gezet om de BgZ uit te wisselen met een andere instelling. Dit houdt in; het vastleggen van informatie conform zorginformatiebouwstenen, vervolgens de gegevens digitaal uitwisselen met een andere instelling én daarna de gegevens kunnen hergebruiken (zonder overtypen) in het zorgproces. Dit is een nieuwe uitdaging die zowel van de techniek als van de zorgprocessen veel vraagt. In deze bijeenkomst gaan we hierop in en delen wij inzichten en tips rondom hergebruik en de uitwisseling de BgZ.


Voor wie

De bijeenkomst is voor iedereen die werkzaam is in een instelling die aan de slag gaat met module 3 van VIPP 5.

 

Programma digitale sessie
Het programma is opgebouwd uit twee sessies. Wij gaan er bij inschrijving vanuit dat je beide sessies volgt.
 
Sessie 1: Implementatie, wat komt kijken bij uitwisseling
Sessie 2: In gesprek: implementatie in de praktijk
 
Beide sessies worden verzorgd door Gé Klein Wolterink (Registratie aan de bron) en Liesbeth Langenhuysen (Radboudumc)

Wanneer en hoe
Digitale bijeenkomst op donderdag 25 juni 2020 van 9.00-11.30 uur incl. korte pauze.
De link voor de bijeenkomst ontvang je uiterlijk een week voor de bijeenkomst.
 
09.00 – 09.15 uur    Welkom en start bijeenkomst
09.15 – 10.15 uur    Implementatie, wat komt kijken bij uitwisseling
10.15 – 10.30 uur    korte pauze, zoomsessie blijft actief
10.30 – 11.30 uur    In gesprek: implementatie in de praktijk

 

Inschrijven
Graag bij aanmelding registeren met het e-mailadres van de instelling waar je werkzaam bent. Inschrijvingen met andere e-mail adressen (privé of consultancybureaus) worden niet geaccepteerd.

 

Vragen

Vragen over de training of vragen die we tijdens de training niet kunnen beantwoorden? Neem contact met ons op:

 

NFU: vipp@nfu.nl

NVZ: vipp@nvz-ziekenhuizen.nl of 06-1294 9287

 

ZKN: vipp@zkn.nl  of 070-31 77 980