Nieuws

TNM-classificatie nu gevat in zorginformatiebouwsteen

Publicatie datum: 9 juli 2020

De TNM-classificatie (tumorclassificatie) is onlangs vertaald naar een zorginformatiebouwsteen (zib). Dit gebeurde op initiatief van de Citrienfondsprogramma’s Registratie aan de bron en Regionale oncologienetwerken, en in nauwe samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Nictiz. 

 

De beide Citrienfondsprogramma’s werken samen aan het vaststellen van gestandaardiseerde gegevenssets voor verschillende tumorsoorten. De TNM is daar veelal een onmisbaar onderdeel van. “Dat we nu een zib hebben ontwikkeld voor de TNM, betekent dat de informatie rondom de tumorclassificatie straks eenmalig aan de bron kan worden geregistreerd en automatisch in het systeem komt. Daarmee kan het voor meerdere doeleinden worden hergebruikt, zowel binnen het ziekenhuis als in het netwerk”, zegt Lana Aziz, adviseur kwaliteitsregistraties bij Registratie aan de bron.

“Dat we nu een zib hebben ontwikkeld voor de TNM, betekent dat de informatie rondom de tumorclassificatie straks eenmalig aan de bron kan worden geregistreerd en automatisch in het systeem komt"

Eenduidig vastgelegd

Binnen het ziekenhuis zorgt eenduidig vastgelegde zorginformatie er voor dat zorgverleners patiëntinformatie kunnen hergebruiken, zodat de patiënt niet steeds opnieuw hetzelfde verhaal hoeft te vertellen wanneer hij of zij bij een andere arts of ander specialisme komt. Aziz: “Daarnaast bevordert het eenduidig vastleggen en uitwisselen van zorginformatie de regionale samenwerking in de oncologische zorg. Zo beschikken alle betrokken zorgverleners in de regio over de juiste en actuele patiëntinformatie. En als die informatie rechtstreeks uit het epd kan worden opgehaald, scheelt dit zorgprofessionals bovendien enorm veel overtypen, met kans op fouten, en terugzoeken. De administratieve last vermindert daardoor aanzienlijk.” 

 

Generiek model 

De TNM-classificatie is ontwikkeld voor zogeheten solide tumoren. De T staat voor tumorgrootte, de N voor node (Engels voor lymfeklier) en de M voor metastase op afstand (uitzaaiing). Deze letters krijgen alle drie een cijfer die de uitbreiding en verspreiding van kanker aangeven. De betekenis van dat cijfer hangt af van de tumorsoort die is aangetroffen. 

 

“Vanwege die complexiteit was het een hele uitdaging om een generiek model te maken dat maar op één manier kan worden geïnterpreteerd”, zegt klinisch informaticus Lonneke Vermeulen van het IKNL. IKNL ondersteunt het veld bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van informatiestandaarden voor de oncologie en is daarmee een belangrijke partner van Registratie aan de bron. Daarnaast draagt IKNL bij aan de landelijke ontwikkeling van zibs. Samen met Michael van der Zel (enterprise architect bij het UMCG en lid van het Architectuurteam van Registratie aan de bron) was Vermeulen betrokken bij de ontwikkeling van de TNM-zib. “Toen we begonnen aan de ontwikkeling van deze zib, waren er al drie eerdere initiatieven geweest”, zegt de klinisch informaticus. “Dat het zo ingewikkeld was, gaf tegelijkertijd ook de urgentie aan van deze zib. Nu kunnen we straks tenminste op een eenduidige en gestructureerde manier deze zeer relevante informatie uitwisselen.”   

 

 

Meer weten? 

Lana Aziz, adviseur kwaliteitsregistraties bij Registratie aan de bron, is bereikbaar via lana.aziz@seederdeboer.nl en meer informatie kunt u ook vinden bij het Zib-centrum. 

 

Zib-centrum

De nieuwe TNM-zib is inmiddels ingediend bij het Zib-centrum van de landelijke organisatie Nictiz die het beheer van de zibs onder haar hoede heeft. De komende maanden vindt de evaluatie plaats. Naar verwachting is de zib per 1 september beschikbaar via het Zib-centrum.