Nieuws

Succesvolle pilot biedt geen garantie voor snelle opschaling

Publicatie datum: 14 april 2022

Het Radboudumc implementeerde de verduurzaamde kwaliteitsregistratie cataract. En met succes: de registratielast van de kwaliteitsregistratie cataract is met 80 procent afgenomen. Nu snel opschalen naar andere ziekenhuizen! Dat blijkt in de praktijk nog niet zo gemakkelijk. 

 

“We hebben met het Radboudumc laten zien dat een gestructureerde kwaliteitsregistratie die automatisch wordt aangeleverd bijna geen extra tijd meer kost”, zegt een trotse Sales Bansie, adviseur bij Registratie aan de bron. “Een prachtig resultaat! Bovendien hebben we met deze pilot een schat aan waardevolle ervaringen opgedaan die andere ziekenhuizen kunnen gebruiken om de verduurzaamde kwaliteitsregistratie versneld te implementeren.”

Registratie aan de bron startte samen met het Alrijne Ziekenhuis een project om de kwaliteitsregistratie cataract in het epd te implementeren. Bansie: “De nieuwe kwaliteitsregistratie is in het Radboudumc geïmplementeerd in het epd, in hun geval Epic. Alrijne gebruikt Chipsoft. Het implementatieproject bij Alrijne zou als pilot dienen voor andere ziekenhuizen die ook Chipsoft hebben. Snel opschalen en in één keer een grote impact maken, dat was de insteek.” 

Maar de realiteit bleek weerbarstig. Bansie: “Je hebt te maken met een andere epd-leverancier die zijn eigen roadmaps en doelstellingen heeft. Die komen niet altijd overeen met de wensen en behoeften vanuit het project. We hebben, samen met Alrijne, echt een heleboel voor elkaar gekregen. Zo is er een analyse van het zorgproces gedaan en zijn de systemen aangepast waardoor er gestructureerd kan worden vastgelegd. Helaas is het niet gelukt om de kwaliteitsgegevens automatisch aan te leveren. En daar ging het natuurlijk allemaal om bij deze pilot met het Alrijne.”


Koppeling rond de zomer
Een succesvolle pilot in het ene epd biedt geen garantie voor snelle opschaling in een ander epd, is de conclusie van Bansie: “Het zorginhoudelijke gedeelte schaalt makkelijk op. De afspraken met de leveranciers moet je bij elk project weer helemaal opnieuw maken en alle details met alle partijen heel goed doorspreken en formeel vastleggen.” De content gebruikersgroep oogheelkunde van Chipsoft heeft het project nu opgepakt. De verwachting is dat het rond de zomer mogelijk moet zijn om de kwaliteitsregistratie cataract automatisch aan te leveren. Bansie: “Als dat allemaal goed uitpakt, dan wordt de techniek beschikbaar gesteld aan alle standaard content Chipsoft-huizen. Dan kan er alsnog snel opgeschaald worden.” 

Lees ook het nieuwsbericht over de effectmeting cataractregistratie in het Radboudumc