Nieuws

Samen aan zet voor een implementatiestrategie

Publicatie datum: 7 oktober 2021
  • #BgZenzibsimplementatie

Hoe zorgen we ervoor dat de verschillende epd’s eenmalig en eenduidig registreren voor hergebruik beter gaan ondersteunen? Registratie aan de bron organiseert een aantal bijeenkomsten om leveranciers, ziekenhuizen en andere partijen gezamenlijk tot een implementatiestrategie te laten komen. De eerste sessie stond in het teken van verkennen en verbinden.  

 

‘Goed om met elkaar stil te staan bij de vraag: hoe komen we nu verder?’ ‘Nuttig om met gelijkgestemden van verschillende bloedgroepen samen te werken aan één doel.’ ‘Doordat iedereen out of the box denkt, kunnen we tot mooie oplossingen komen.’ Zomaar wat uitspraken van deelnemers. De eerste sessie richting Implementatiestrategie was extra bijzonder omdat mensen elkaar voor het eerst sinds lange tijd weer in het echt konden zien en spreken. Dat leverde mooie ontmoetingen op, interessante discussies en een rijke oogst aan inzichten.


Bekijk hier het beeldverslag van deze middag.  


Wereldcafé 
Wie is die ander? Wat beweegt haar? Wat gaat hem na aan het hart? Twee aan twee gingen de deelnemers al wandelend met elkaar in gesprek om, door verdiepende vragen te stellen en goed te luisteren, elkaars drijfveren te verkennen. In het Wereldcafé werd vervolgens aan verschillende statafels gediscussieerd over drie onderwerpen: digitalisering in de zorg, goede voorbeelden van digitale gegevensuitwisseling in de zorg en samenwerking in de zorg. Een greep uit de conclusies die tijdens de plenaire sessie gedeeld werden: wat gegevensuitwisseling betreft, kan de zorg leren van onder andere de reisbranche; denk bijvoorbeeld aan hoe de website Booking.com werkt. In de zorg zijn echter ook legio goede voorbeelden aanwezig van gegevensuitwisseling. Twiin werd genoemd, het Landelijk Schakelpunt en de uitwisseling van zorginformatie voor hergebruik tussen de HartNet-ziekenhuizen in Noordoost-Nederland. Een uitdaging is wel om zorgprofessionals goed mee te krijgen in eenduidig en eenmalig vastleggen voor hergebruik. Laat hen daarom successen en goede ervaringen met elkaar delen ter inspiratie. Wat de samenwerking tussen ziekenhuizen betreft, daar is nog wel wat te winnen. Zowel op systeem- als procesniveau. ‘Een mooi voorbeeld van een goede samenwerkingsvorm is Registratie aan de bron’, aldus besloot een deelnemer de plenaire sessie. 


Ideale situatie

Hoe ziet de huidige samenwerking om het principe van eenduidig registreren voor meervoudig gebruik te implementeren, eruit? En hoe zou die samenwerking er idealiter uit moeten zien? Verdeeld over drie groepen gingen de deelnemers aan de slag om de huidige en de ideale situatie te visualiseren met behulp van 3D-modellen. Daar kwamen verrassende creaties uit voort die door de woordvoerder van de betreffende groep werden toegelicht. Over het algemeen ervaart men de huidige situatie als een complex geheel en een wereld waar de samenhang der dingen soms ver te zoeken is. In de ideale situatie weten alle partijen elkaar goed te vinden, is er openheid om tegenstellingen te bespreken, is er oog voor ieders zakelijke belangen en worden barrières geslecht. 

“Heel mooi om te merken dat alle partijen die aanwezig waren hetzelfde nastreven”, zegt programmamanager Carolien Bouma van Registratie aan de bron. “Ondanks de soms verschillende belangen is iedereen overtuigd van de noodzaak en urgentie van een landelijke implementatiestrategie. De wil is er, de intentie is er. Met deze sessie hebben we een eerste stap in de goede richting gezet. In de komende sessies kunnen we hierop voortbouwen.”