Nieuws

Registratie aan de bron borgt kennis en tools bij Nictiz kennisplatform Amigo!

Publicatie datum: 19 april 2022

Een groot deel van onze kennis, tools en good practices brengen we onder bij Amigo!, het kennisplatform van Nictiz. Amigo! is de meest logische plek om de resultaten van Registratie aan de bron te borgen en beschikbaar te hebben voor zorgaanbieders die met zibs of de BgZ aan de slag gaan.  

 

“We hebben de afgelopen jaren enorm veel waardevolle kennis opgedaan en een rijke verzameling tools en good practices rond eenduidig en gestructureerd registreren ontwikkeld”, zegt Carolien Bouma, programmaleider Registratie aan de bron. “We willen dat al deze middelen beschikbaar blijven voor iedereen die ermee aan de slag wil. Amigo! van Nictiz is een prachtige en logische plek om de resultaten van Registratie aan de bron te borgen.”


Landelijk, zorgbreed platform
Het kennisplatform
Amigo! ondersteunt zorgaanbieders bij het realiseren van digitale informatie-uitwisseling. Nictiz biedt in Amigo! de stappen en de inhoud voor het implementeren van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling. “We willen dit kennisplatform uitbouwen tot een landelijk, zorgbreed platform”, aldus Leonique Niessen, directeur/bestuurder Nictiz. “We faciliteren de zorgaanbieders en leveranciers door alle kennis en ervaring bijeen te brengen op  Amigo! Zo realiseren we één plek waar alle kennis over het implementeren van standaarden samenkomt. De kennisproducten van Registratie aan de bron horen daar natuurlijk bij.”

Inhoud Amigo!
Op Amigo! vind je nu bijvoorbeeld praktijkverhalen over minder registratielast, het ontwikkelen van zorgpaden via learning communities waarbij de nadruk ligt op van elkaar leren en good practices over de landelijke implementatie van het zorgpad hoofdhalsoncologie. Daarnaast kun je de verdieping opzoeken over de aanpak van de aansluiting epd op zibs en vind je meer informatie over de serious game die via de Nictiz Academie wordt aangeboden.

Over Registratie aan de bron
Het Citrienfondsprogramma Registratie aan de bron ontstond in 2014 als een initiatief van de acht umc’s en Nictiz en eindigde medio april 2022. Het programma stond voor betere zorg door eenduidig registreren van zorginformatie voor hergebruik. Registratie aan de bron ontwikkelde de Basisgegevensset Zorg en de zorginformatiebouwstenen die door Nictiz beheerd worden. Ook werden good practices, modellen methodieken en handleidingen ontwikkeld die helpen bij implementatie en opschaling.


Over Nictiz

Nictiz is de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Nictiz ontwikkelt en beheert standaarden die digitale informatie-uitwisseling mogelijk maken en zorgt ervoor dat zorginformatie eenduidig kan worden vastgelegd en uitgewisseld. Ook verzamelt en deelt Nictiz kennis over digitale informatie-uitwisseling in de zorg, onder meer op het kennisplatform Amigo!