Nieuws

Op weg naar duurzame gegevensuitwisseling: informatiestandaarden

Publicatie datum: 19 november 2020

Informatiestandaarden spelen een belangrijke rol bij gegevensuitwisseling. Maar wat zijn informatiestandaarden precies, waarom zijn ze nodig en op welke manier dragen ze bij aan duurzame gegevensuitwisseling in de zorg? Nictiz heeft er een publicatie aan gewijd met praktische handvatten voor iedereen die met dit onderwerp aan de slag gaat. 

 

Het rapport is nodig, want gegevensuitwisseling in de zorg is een onderwerp waar talloze organisaties en instanties mee bezig zijn of zich mee bemoeien. Dat speelt regionaal maar ook landelijk en internationaal, voor verschillende doelgroepen. Er wordt door veel spelers, waaronder Registratie aan de bron, gewerkt aan en gestreefd naar standaardisering om zo uitwisseling mogelijk te maken. Tegelijkertijd ontwikkelen organisaties vaak eigen oplossingen om maar de gewenste voortgang te boeken. Informatiestandaarden kunnen helpen om dit in goede banen te leiden.

 

Duurzame oplossing 

Adviseur Gé Klein Wolterink licht toe: “Om te komen tot een duurzaam informatiestelsel in de zorg, is het van groot belang dat er samenhang is in de oplossingen die worden nagestreefd. In het rapport wordt beschreven wat informatiestandaarden zijn, welke rol ze spelen en hoe de ontwikkeling ervan zoveel mogelijk wordt gebaseerd op generieke componenten, zoals door het gebruik van eenheid van taal (zorginformatiebouwsten) en SNOMED. Hierdoor ontstaan er geen op zichzelf staande oplossingen, maar wordt samenhang geborgd om te komen tot een duurzame oplossing.” 

 

Meer weten? 

Het Nictiz-rapport is opgesteld door informatiearchitect Gerda Meijboom van Nictiz en adviseur Gé Klein Wolterink van ons programma Registratie aan de bron. Je kunt het rapport hier bekijken.