Nieuws

Nieuw raamwerk voor samenwerking rond zib-compliance

Publicatie datum: 25 juni 2021
  • #BgZenzibsimplementatie

Op steeds meer plekken wordt gebruik gemaakt van zorginformatiebouwstenen, zibs. Bij de implementatie komen allerlei vraagstukken op over hoe je de zibs nou precies moet gebruiken. Registratie aan de bron zette deze vraagstukken op een rijtje in het Raamwerk zib-compliance. Dit document maakt inzichtelijk op welke gebieden de vragen spelen en dient als basis voor samenwerking rondom de implementatie van zibs. 

 

Hoe interpreteer ik een bepaalde zib? Wat gebeurt er als ik niet alle gegevenselementen van een zib inbouw? Waar kan ik terecht met een technisch probleem? “We merken in de praktijk dat er veel vragen zijn over uiteenlopende onderwerpen rondom de implementatie van zibs”, zegt Christine van der Aa, informatieanalist bij Registratie aan de bron. “Dat is het gevolg van onduidelijkheid: de zib zelf is dan wel gedefinieerd, maar er zijn geen afspraken gemaakt over hoe je je systeem inricht. Dan worden er verschillende implementatiekeuzes gemaakt en dat zorgt ervoor dat je informatie niet of maar ten dele kunt hergebruiken. Met andere woorden: het systeem is niet zib-compliant. Zo zijn er een heleboel kwesties die we met elkaar moeten oplossen om te zorgen dat de digitale gegevensuitwisseling beter van de grond komt.”


Samenwerking 
Van der Aa schreef samen met Gé Klein Wolterink, adviseur BgZ- en zibs-implementatie bij Registratie aan de bron, het Raamwerk zib-compliance dat als basis dient voor samenwerking rondom zib-compliance. De auteurs brachten vragen uit de praktijk in kaart en verdeelden deze grofweg over vier categorieën. Klein Wolterink: “Een deel van de vragen gaat over schermen die zorgverleners gebruiken: hoe zien die eruit en hoe dragen ze bij aan eenduidig registreren? Andere vragen draaien om de systemen: hoe krijg ik de informatie erin en eruit? Dan zijn er nog vragen over externe koppelingen, dat wil zeggen: hoe zorg ik ervoor dat informatie van het ene systeem in het andere terechtkomt? En tot slot vallen onder het kopje Algemeen al die vraagstukken die voor alle categorieën relevant zijn.” 

Niet de antwoorden, wel het overzicht
Het Raamwerk zib-compliance is bedoeld om het makkelijker te maken om problemen die bij de implementatie rijzen te benoemen en te bespreken. “We geven geen antwoorden, maar helpen om structuur en overzicht te krijgen in de veelheid aan vraagstukken rond zib-compliance”, benadrukt Klein Wolterink. “Het Raamwerk biedt een basis aan alle betrokken partijen om gezamenlijk te werken aan de aanpak van deze vraagstukken. Dat helpt ook om te bepalen welke partijen je bij bepaalde vraagstukken zou moeten betrekken.” 


Online community
Het Raamwerk heeft raakvlakken met het Uitwisselingsmodel dat Registratie aan de bron eerder ontwikkelde. Dit model helpt om structuur te brengen in de diverse stappen van implementatie én om het gesprek hierover te voeren met iedereen die je daarbij nodig hebt. 
“Het Raamwerk is voor ons het begin van het gesprek over al die punten die erin worden opgesomd. Dat gesprek willen we voeren in een online community waar je terecht kunt als je aan de slag gaat met de implementatie van zibs en daarbij tegen problemen aanloopt”, zegt Van der Aa. “Op die manier komen we samen echt verder.”