Nieuws

Nictiz publiceert verbeterde Basisgegevensset Zorg en nieuwe Zibs Publicatie 2020

Publicatie datum: 17 september 2020

Nictiz publiceerde eerder vandaag de nieuwe versie van de Basisgegevensset Zorg. Deze BgZ2020 bevat aanpassingen die voortkomen uit wensen en ervaringen van zorgpartijen. De zibs Publicatie2020, ook van recente datum, bevat nieuwe zorginformatiebouwstenen (zibs) en belangrijke wijzigingen op de bestaande zibs.

 

De laatste publicatie van de BgZ dateert uit 2017. De BgZ is een selectie uit zorginformatiebouwstenen (zibs) die onlangs vernieuwd en verbeterd zijn (zibs Publicatie2020). De aanpassingen in de nieuwe versie (BgZ2020) komen dan ook voort uit de wijzigingen van de onderliggende zibs Publicatie2020. Daarnaast zijn er wensen en ervaringen meegenomen van zorgpartijen die gebruik maken van de BgZ zoals MedMij, Registratie aan de Bron en VIPP. Zo is het in het onderdeel ‘Verrichtingen’ mogelijk om meer verrichtingen op te nemen dan alleen operatieve verrichtingen.

 

BgZ en digitale informatie-uitwisseling

De BgZ is de landelijke standaard voor de uitwisseling van zorginformatie. Het is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroep overstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg. De BgZ is een zogenaamde patient summary van (medische) gegevens waarvan zorgverleners hebben bepaald dat ze in elk onderdeel van het zorgproces van belang is. Het beheer van de BgZ is ingericht volgens de NEN7522-standaard. Nictiz is de functioneel beheerder.

 

Zibs Publicatie 2020

De zibs Publicatie2020 bevat nieuwe zorginformatiebouwstenen (zibs) en belangrijke wijzigingen op de bestaande zibs. Deze zijn gebaseerd op feedback van zorgpartijen die gebruik maken van de zibs. Zibs hebben als belangrijkste doel om hergebruik van informatie in de zorg mogelijk te maken. Dit is de eerste grote publicatie van nieuwe en verbeterde zibs sinds 2017. De publicatie is mede tot stand gekomen met input van zorgpartijen en landelijke programma’s die zibs gebruiken zoals ons eigen programma Registratie aan de Bron en MedMij en VIPP. 

 

Nieuwe en gewijzigde zibs

De Publicatie2020 bevat nieuwe zibs die voortgekomen zijn uit de eerstelijn, de oncologische zorg, de geboortezorg en de geestelijke gezondheidszorg. Nieuwe zibs zijn bijvoorbeeld ZorgEpisode en TNMTumorClassificatie. Daarnaast zijn er wijzigingen op de bestaande zibs die bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om te zorgen dat zij voldoen aan de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd).  

 

Zib en digitale informatie-uitwisseling

Registratie aan de Bron, MedMij en VIPP maken gebruik van zibs voor digitale informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgprofessional en voor hergebruik van zorginformatie. Als zorginformatie in het zorgproces eenduidig en eenmalig wordt vastgelegd, dan kan die informatie worden hergebruikt, voor overdracht, kwaliteitsregistratie of onderzoek bijvoorbeeld. Het beheerproces  van de zibs is gebaseerd op de norm NEN7522. Het Zib-centrum van Nictiz vervult daarin de rol van functioneel beheerder, technisch beheerder en distributeur.  

 

Meer informatie 

De zibs2020 komen zo snel mogelijk beschikbaar in ART DECOR. ART DECOR is de tool die door Nictiz en andere zorgpartijen onder andere gebruikt wordt om informatiestandaarden die gebruik maken van zibs te specificeren. Meer informatie over zowel de verbeterde versie van de BgZ als de Zibs publicatie2020 vind je op de Nictiz-website. Of stel je vraag rechtstreeks aan Fred Smeele via smeele@nictiz.nl.