Nieuws

Handleiding standaardisering gegevens

Publicatie datum: 9 maart 2022

Hoe vertaal je gegevens die relevant zijn voor het zorgproces naar zorginformatiebouwstenen, zibs? De Handleiding standaardisering gegevens en het bijbehorende analysebestand geven praktische handvatten aan iedereen die hiermee bezig is of gaat. 

 

Met een analyse van het zorgproces, stap één uit het Doeboek Kwaliteitsregistraties, stel je de set van gegevens vast die minimaal nodig zijn voor het leveren van goede zorg. Deze minimale gegevensset moet vervolgens worden vertaald naar zorginformatiebouwstenen. Die vertaalslag naar zibs maakt het mogelijk om zorginformatie gestructureerd in het epd vast te leggen zodat die hergebruikt kan worden voor verschillende doeleinden. Makkelijk gezegd - maar hoe bepaal je welke zib bij welk stukje zorginformatie hoort? 

“In een aantal gevallen is het vrij duidelijk”, zegt adviseur Christine van der Aa. “Een diagnose hoort bijvoorbeeld thuis in de zib Probleem.” Andere situaties zijn echter minder klip en klaar: hoort ‘type anesthesie tijdens een cataractoperatie’ nu bij de zib Verrichting of bij de zib MedicatieToediening? Van der Aa: “We zien dat er in de praktijk verschillende interpretaties bestaan van de zibs. Dat hindert de eenheid van taal en dus het hergebruik van gegevens. Met de Handleiding standaardisering gegevens en het bijbehorende analysebestand bieden we ziekenhuizen een praktisch stappenplan voor het standaardiseren van een gegevensset op basis van zibs. Leveranciers en instellingen kunnen hiermee vervolgens aan de slag met de implementatie.”

 

De Handleiding standaardiseren gegevens en het bijbehorende analysebestand kun je hier downloaden.

 

Let op: het programma Registratie aan de bron eindigt in april 2022. We brengen al onze tools en praktijkverhalen onder op Amigo!, het kennisplatform van Nictiz. Dit geldt ook voor de Handleiding standaardiseren gegevens en het analysebestand.